top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Moet nooit tou opgooi nie (2)

Luk 18:1-9 – “Jesus het vir hulle ‘n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ‘n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê ......”


Vergelyk ook Luk 11:9 – Jesus sê vir hulle: “Vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.”


Jesus beklemtoon dat ‘n dissipel van Hom ‘n volhardende gebedslewe moet handhaaf. Hierdie onontbeerlike kommunikasie met God is ‘n erkenning van ons afhanklikheid van God. Ons sal genade van die Here ontvang, al gebeur dit soms dat dit vir ons voel of die Here dit lankal vir ons moes gegee het. Die weduwee in Jesus se storie het aangehou vra. Ons uitverkorenes kan nog meer aanhou bid. Hierdie weduwee was ʼn vreemdeling vir die regter. Hulle was op geen manier aan mekaar verbind nie. God is vir ons nie ʼn vreemdeling nie en ons ook nie vir Hom nie. Op grond van Jesus Christus se offer aan die kruis vir ons, is God ons hemelse Vader en op grond van God se liefde, is ons Sy uitverkore kinders. Hierdie weduwee het na ʼn regter toe gekom wat haar op ʼn afstand gehou het. Wanneer ons na God toe kom in gebed, kom ons na ‘n Vader toe wat vir ons wag.


Ons behoort egter versigtig te wees. Dit blyk dat Jesus ‘n blanko tjek gee aan elkeen wat een of ander begeerte het want “elkeen wat vra, ontvang; elkeen wat soek, kry; en elkeen wat klop, sal daar oopgemaak word.” Dit kan só maklik buite konteks beskou word dat “elkeen” net gou-gou sy versoeklysie kan “inbel” na God toe en dan wag vir spoedige aflewering. Mense reageer entoesiasties hierop maar word dikwels teleurgestel in hul verwagtinge en dan begin hul twyfel. Dan wonder hulle of hul geloof dan nie sterk genoeg is nie, of nog erger, God kom nie Sy beloftes na nie! God hóór my nie!


Hierdie uitnodiging van Jesus is nie onvoorwaardelik nie. Dit is gerig aan “elkeen” wat in teenstelling met die skynheiliges, nie die “gebed misbruik om hulself ‘op te hemel nie’ of hulself nie “mismaak sodat ander kan sien hulle vas” (Matt 6:5-18). Dit is gerig aan “elkeen” wat “skatte bymekaar maak in die hemel” (Matt 6:19-21), “elkeen” wie se “oog goed is” (Matt 6:22) wat na Jesus opkyk en wat aardse besittings anders sien en daarom “nie Mammon dien nie” (Matt 6:24). Dit is gerig aan “elkeen” wat hul “nie bekommer oor wat hul eet of aantrek nie” (Matt 6:25), “elkeen” wat anders optree ten opsigte van die “ander wang draai, bokleed ook gee, tweede kilometer stap, vyande liefhet en vir hulle bid, armes help sonder om dit uit te basuin” (Matt 5:38-6:4). Dit is vir “elkeen” wat dit ernstig bedoel met God en Sy koninkryk!


Hierdie weduwee het nie ʼn vriend gehad wat haar saak voor die regter kon behartig nie. Sy moes maar op haar eie ongeleerde woorde staat maak. Ons het egter ʼn Advokaat by God in die hemel. Jesus Christus behartig elke oomblik ons saak by God wanneer Hyself vir ons by God intree, en Jesus ken elkeen van God se kinders op die naam. Om ‘n kind van God te wees is ‘n liefdesverhouding. Elke geredde sondaar kom in ‘n liefdesverhouding met God te staan. Hy is die Bruidegom en ons, Sy kerk, is Sy bruid (Op 19). ‘n Liefdesverhouding kwyn egter as die paartjie versuim om afsprake met mekaar te maak en na te kom. Waaraan meet God ons liefde? Onder andere aan ons gretigheid om met Hom alleen te wees – aanhoudend alleen te wees. As Hy dus vergeefs op my wag omdat ek nie my afspraak met Hom nakom nie, gaan dit vanselfsprekend ‘n nadelige uitwerking hê en gaan ons liefdesverhouding kwyn. “Ons moet altyd aanhou bid sonder om moedeloos te word.”


“God is altyd by jou en met jou. Moet dan nie huiwer om met Hom ‘n gesprek te voer nie” (Lawrence).


Gebed: Here, dankie dat ons nie vir aardse gemak en plesier by die hemel kan aanklop nie. Dankie dat U vir “elkeen” wat U nie net ken nie, maar ook ‘n verhouding met U het, uitnooi om te vra, te klop en te soek, en ons weet U luister nie net nie, U gee ook volgens U wil en op U tyd – die regte tyd. Ons moet net nooit tou opgooi nie, maar “altyd aanhou bid sonder om moedeloos te word.” Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page