top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


BEPROEWINGS EN WYSHEID


Jak 1:5-8 – “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.”


Vergelyk ook 2 Kron 16:9 – “Die Here het sy oë oral op die aarde sodat Hy dié kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.”


Jakobus besef dat ons wysheid nodig het om die beproewings en uitdagings van die lewe te kan hanteer, daarom bemoedig hy ons met die feit dat God meer as bereid is om ons daarmee te help. Ons moet net God vir wysheid vra wanneer beproewings op ons pad kom! Gebed is deel van ‘n wyse lewe! Dit is God se natuur om te gee en Hy gee onvoorwaardelik. Hy gee sonder om te verwyt oor al ons vorige foute.


Wanneer Jakobus pertinent noem dat “‘n mens gelowig moet bid,” wil dit voorkom of die Here voorwaardes stel. Dit is egter onwaar. Dit is moontlik dat ons geneig is om net met die mond rympies te uiter wat van kleins af aangeleer is, of dalk in ons harte twyfel of God werklik onvoorwaardelik wysheid sal gee, wanneer ons daarvoor vra. Om te bid in die geloof is dus nie ‘n voorwaarde nie, dit is deel van ons gawe wat God geskenk het aan gelowiges in Christus.


Om te twyfel wanneer ons smeek vir wysheid, is om God se vermoëns in twyfel te trek. Rigtingloos word mens dan rondgegooi van een kant na ‘n ander en kom eintlik nêrens nie – “Soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.” Sy storm woed net verder in homself en emosie laat hom verkeerde besluite neem. Wanneer ons nie in geloof bid nie is God m.a.w. ‘n vreemdeling vir ons en is daar geen gemeenskap tussen God en ons nie. Wanneer ons twyfel, heg ons geen waarde aan die gebed nie en kan ons ook nie reken op verhoring nie. Om só te bid grens aan dubbelhartigheid en dan “moet ons nie dink dat ons iets van die Here sal ontvang nie.” Die Here vra ‘n onverdeelde hart – ons moet met ons “hele hart op Hom vertrou.”


Sonder wysheid sal ons nooit God se doel met ons sien nie en dan moontlik aankarring op ons eie tot ons verdrink in die see van sonde. Wysheid is die insig wat die Heilige Gees in ons bewerk sodat ons in bepaalde omstandighede reg kan optree. Wanneer ons God vra vir wysheid om staande te bly teen versoekings, skenk Hy dit suiwer uit genade en uit oorvloed van Sy allesomvattende liefde. God weet wat ons nodig het en in watter mate ons dit benodig, daarom gee Hy in dáárdie mate en op Sy tyd – dít is gewoonlik die regte tyd!


Gebed: Dankie Here dat U nie vrae vra wanneer ons nie standvastig is en onbestendig optree nie. Dankie dat U nie tyd spandeer aan verwyte nie en dat U wysheid gee sonder voorbehoud. Skenk ons die krag om in geloof en vertroue U wysheid te aanvaar en met ‘n onverdeelde hart, na te volg. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page