top of page

E - Kerk Gedagte vir Vandag


GEBED

WAAROM BID ONS?

Vir die meeste Christene is dit eintlik ‘n dom vraag. Prof. Piet Naude sê dit is noodsaaklik om te bid want dit is die asemhaling van ons siel, die suurstof van ons geloof en die enigste manier om ons nood en behoeftes voor God te bring. Gebed is vir God om te geniet en vir ons om God te geniet, elke oomblik van elke dag, 24/7!

Is dit nie maar hoe ‘n goeie verhouding werk nie? Vriende gesels met mekaar en ouers gesels met hul kinders en andersom. Ons ken nie net vir God nie maar het ‘n liefdesverhouding met Hom en wanneer jy Iemand lief het, gesels jy met Hom. Iemand wat nooit bid nie kan baie van God weet maar net ‘n biddende mens kan die lewende God persoonlik ken. Ons moet gebed van God se kant af ook sien. Ons bid want God geniet ons lof – “Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer” (Ps 50:14).

In enige volwasse verhouding is daar ‘n tyd vir gee en ‘n tyd vir ontvang, ‘n tyd vir praat en ‘n tyd vir luister. Net so met gebed. Gebed is nie ‘n manier om God te probeer manipuleer om te kry wat ons wil hê nie. Dit is eerder om ons tot beskikking van God te stel sodat Sy doel met die wêreld bereik kan word. Dit is om kruisdraende donkies te wees om Sy wil te dóén – “Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen” (Ef 5:17) en doen mee daaraan – “Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit stuur vir Sy oes” (Matt 9:38)

“Maar dit help nie dat ek bid nie, God luister nie na my nie. Hy het nog nooit een van my gebede verhoor nie.” Gebedsverhoring is nie iets goedkoops nie. Dit is om God te prys en gaan nie oor die mens se selfverheffing en geestelike hoogmoed nie. Dawid laat ons God ken as die “Hoorder van die gebed – “geloftes moet betaal word aan U wat die gebed verhoor” (Ps 65:3).

Van die dae van Abraham af, kan gelowiges met ‘n loflied op die lippe, uit eie ondervinding dit bevestig dat die Here ‘n Verhoorder van gebede is – “Ek roep U aan, want U sal my antwoord, my God” (Ps 17:6); “Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebed verhoor” (Jes 65:24); “En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens Sy wil vra” (1 Joh 5:14). Ons moet net geduldig wees. Gebede word soms anders vervul as wat ons dit in ons kortsigtigheid verwag het en dit word ook beantwoord in God se tyd. God se tyd is nie horlosietyd nie, dit is ewigheidstyd! Die verskil is egter dat die gelowige, aanhou om te bid terwyl die onverskillige, besluit dit is nie die moeite werd om te bid nie.

Gebed vra volkome vertroue op God. Sy vermoë om op die swakste gebed wonderlik te antwoord, is onbeperk. Maar dan moet ons Hom ten volle vertrou en weet dat Hy in staat is om te doen wat Hy belowe (Rom 4:21).

Gebed: Ons Vader, dankie dat ons U kan loof as die Almagtige Hoorder van ons gebede. Dankie dat U Afrikaans verstaan. Dankie dat U altyd beskikbaar is want dit was nog nooit nodig om met ‘n antwoordmasjien, “voicemail” of selfs U sekretaresse te praat nie. Daar was ook nog nooit ‘n besettoon nie tydens ons “oproepe” nie. Dankie ook dat ons nog nooit ‘n rekening van U ontvang het vir al die “oproepe” nie. U weet eintlik wat ons nodig het nog voordat ons U vra maar dankie vir die genade dat ons nogtans kan vra en weet dat U op U tyd en volgens U wil sal antwoord.

Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page