top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


GEBED


Matt 6:9a – “.....wat in die hemel is,”


Vergelyk ook Ps 103:19 – “Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal.”


Hoewel God die Hoë en Verhewene is, het Hy uit liefde en genade “ons Vader” geword en het ons deur Christus, Sy kinders geword. Ons Vader “wat in die hemel is” herinner ons aan die onmeetlike afstand tussen God wat verhewe en almagtig is, en ons wat swak en nietig is. “Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie” (1 Tim 6:16). “Hy het die hemelkoepel soos ‘n tentdoek gespan en vir Hom ‘n woonplek ingerig. Hy ry op die wolke, op die vleuels van die wind (Ps 104:2b-3).


In ons menslike nietigheid en sondigheid kan ons maklik aardse gedagtes aangaande ons Vader hê. Dit is daarom nodig dat ons met kinderlike eerbied en vertroue tot Hom nader. God se vermoëns is onbegrens. Hy woon nie op plekke wat met die hand gebou is nie, Sy grootsheid en Majesteit verwys na die hemel. Ons moet probeer besef dat Hy oor alles regeer en Hy doen dit vanuit die hemel: “Soos die hemel hoër is as die aarde, so is My optrede verhewe bo julle optrede en My gedagtes bo julle gedagtes” (Jes 55:9).


Ná die eerste menslike ruimtevaart het die ateïstiese Russiese ruimtevaarder Juri Gagarin verklaar dat hy nêrens in die ruimte die Christene se God gesien het nie. Ontstelde Christene het aan die groot Switserse teoloog Karl Barth om sy kommentaar hieroor gevra. Sy rustige antwoord was: “Lees Psalm 139 en moenie paniekerig raak nie.”


Ons Vader van die hemel is oral. Die Bybel verkondig nie ‘n afgetrokke, veraf “in-die-hemel” God nie. Die Bybel vertel hoe God vanuit die hemel, reddingstoue uitgegooi het na ons mense en die Anker daarvan by Golgota ingeplant is. “Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here” (Jer 23:24b). Die vooruitsigte vir ons Christen gelowiges is natuurlik om eendag ook hemel toe te gaan want God ons hemelse Vader is daar! “Maar ons leef in die verwagting van ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers” (2 Pet 3:13).


“As ek in die hemel aankom, sal ek drie wonders daar sien. Eerstens sal daar baie mense wees wat ek glad nie daar verwag het nie; Tweedens sal ek baie mense mis wat ek verwag het om daar te kry; en derdens – die grootste wonder van al drie – ek sal self daar wees” (John Newton).


Gebed: Ons Vader wat in die hemel is, hoe ondeurgrondelik is U weë. Dit is só ongelooflik dat U intens in ons as U skepsels belangstel. Watter wonderlike vrede gee dit nie aan ons dat U deur altyd vir ons oopstaan nie. Ons kan enige tyd na U toe gaan sonder om te wonder in watter bui U is. U is nooit wispelturig, haastig of te besig om ons te ontmoet, nie. Dankie dat U “kantoorure” van so aard is dat U ewe ontvanklik is vir ons hartseer, ons nood as vir ons liefde en vertroue. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page