top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


GEBED

Matt 6:6 – “Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.”


Vergelyk ook Mark 1:35 – “Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Jesus opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame plek en daar gaan bid.”


Die “kamer” wat die enigste kamer was in die eenvoudige huisies van destyds wat toegesluit kon word, was ‘n stoorkamer of spens waar die voorraad gebêre was. Dit was gewoonlik ‘n kamer sonder vensters, met ander woorde, ‘n stil plekkie waar ongestoord met God gepraat kon word.


‘n Plek van afsondering is noodsaaklik vir rustige en stil omgang met die Here. Alhoewel ons nie God behoort te beperk tot ‘n sekere tyd of plek nie, word hierdie stil plekkie later soos wat ‘n Bet-El vir Jakob geword het – ‘n Plek waar die Here is en dit ‘n poort van die hemel word (Gen 28:17). Die blote feit dat die Seun van God dit nodig gevind het om te bid, moet dit vir ons as voorbeeld dien en ons oortuig wees dat gebed vir ons onmisbaar is. Sy dissipels het Hom dikwels in afsondering aangetref waar Jesus besig was om te bid. Hy het Homself verskeie kere van menseskares onttrek om op ‘n eensame plekkie te gaan bid (Matt 14:23). Niemand behoort ons te steur terwyl ons met die Here praat nie.


Dit sou min baat as ons ‘n stil plek gevind het, maar ons vol program ons nie tyd gun om werklik te kan bid nie. Jesus het dit goed gevind om “die môre vroeg, toe dit nog nag was”, te gaan bid. Daar is geen beter tyd as om die eerste oomblikke van elke nuwe dag die Here aan te roep nie. Dit is die heel beste manier om ‘n dag te begin. Ook aan die einde van die dag, na al die take afgehandel is, is dit nodig om met die Here te verkeer om terug te kyk op die dag, te “recap,” Hom te dank, sonde en skuld bely en onsself vir die nag aan Hom toevertrou. Nog beter is natuurlik om soos Dawid na die Here te roep: “In die aand, in die môre, en in die middag, heeldag kla en sug hy, en God hoor hom roep” (Ps 55:18). Dwarsdeur die dag kan ons met die Here praat en so groei ons liefdesverhouding. Ons lewe word ‘n lewe van gedurige gebed (1 Tess 5:17).


Gebed: Hemel Vader, ons lewe is so gejaagd dat dit vir die meeste van ons moeilik is om ons ontstuimige gemoed tot bedaring en stilte te bring. Wanneer ons dus ons stil plekkie besoek, maak ons rustig en laat ons begin sonder enige woorde en “wag op U, Here” (Ps 130:6). Dankie dat ons daarop kan reken dat U sal kom want Jesus het ons verseker dat wanneer ons tot U “nader sal U tot ons nader” (Jak 4:8). Laat ons harte daarvan vol word – U is by ons, U sien ons hier in ons “stil plekkie”. U praat met ons soos ‘n Vader met sy kind! Dankie Here dat U vir ons lief is. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page