top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


LIEFDE VIR DIE VYAND


Matt 5:43-48 – “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ . Maar Ek sê vir julle:.... julle moet bid vir dié wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers Sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen (V 45).

Vergelyk ook Joh 13:34-35 – “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”


Jesus verwys hier nie net na die Vader nie maar beklemtoon “ julle Vader in die hemel.” Ons Vader wat in die hemel is wie se Naam nie sommer rondgeskommel word in die mond soos ‘n stuk kougom en deel van mens se asemhalingwoorde – “oh my God” – is nie. Dít is dieselfde Vader en God wie in Sy majesteit die son laat opkom oor almal, nie net oor die goeie mense nie en die slegtes in die donker laat nie.


God het nie ‘SY’ son gestop om op te kom nadat Hy dit geskep het nie, inteendeel, Hy onderhou dit nog steeds en net so die mens. “Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons” (Hand 17:27b-28). Dit sluit die slegte mense ook in. “Hy laat selfs reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen.” God was bereid om selfs Sy Seun prys te gee, nie net vir die goeies nie, maar veral vir die slegtes. Jesus sterf met ‘n gebed van vergifnis vir sondaars wat Hom nie liefgehad het nie.


Jesus kom nou met ‘n troefkaart hoe kinders van God optree. As Sy nuutgemaakte kinders dink en tree ons anders op teenoor ander. Ons bly standvastig as kinders van God ten spyte van fisiese of sielkundige mishandeling deur ons vyande. Ons bid selfs vir hulle dat hulle dieselfde vreugde, vrede en liefde van God sal ken en ervaar as ons. Wat is ons en besit ons wat ons nie ontvang het nie? (1 Kor 4:7). As Christus ons vrede is, beteken dit dat ons harte vol vrede moet wees. Hierdie vrede vind neerslag in elke faset van ons lewe. Ons gemoed en denke, ons wil, ons alles – is daarvan deurdrenk, want “die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons harte en gedagtes die wag hou” (Fil 4:7).


Daarom is ons liefde vir ons vyand, God-gesentreerd. Ons vestig ons hoop, liefde, vrese, geluk, ons alles, op Hom. Hy is ons voortbestaan. “Ons moet daagliks streef om ter wille van ander, ‘n mens te wees omdat ons ter wille van God, ‘n mens is!” (Ds. Johan Smit). Ons kan nie, nee, ons mag nie, self-gesentreerd wees nie. Dit is om ‘n afgod van onsself te maak. God se son skyn oor “slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen.”


Gebed: Ons Vader wat in die hemel is, hoe kan ons bid vir die koms van U koninkryk, terwyl ons nog in ons eie koninkryk vasgevang sit? U asem gee lewe aan alles op aarde, U laat die son op sy tyd opkom en dit skyn oor almal. U spreek en die reën val, op almal. Skenk ons wysheid Here om te verstaan wat U ons wil leer – maak ons oplettend vir U boodskap van die liefde, om lief te hê – vir almal.

Amen


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page