top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


LIEFDE VIR DIE VYAND

Matt 5:43-48 – “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers Sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen. As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”


Al Jesus se voorafgaande uitsprake oor die regte optrede teenoor ander (Matt 5:21-42), word in hierdie sesde teenstelling tot ‘n hoogtepunt gevoer. Jesus bring die diepste bedoeling van God se wet uit en verklaar: “Julle moet julle vyande liefhê.......”


Teen hierdie tyd het die Jode daar teen die berghang langs die See van Galilea seker erg kriewelrig begin raak. Hulle verwag iemand wat hulle gaan verlos van hul grootste vyande, die Romeine, en nou kom hierdie Man van Nasaret en sê hulle moet hul vyande liefhê??? Het Hy nie nou te ver gegaan nie? Van watter vyande praat Hy? My persoonlike, politieke of landsvyand? Hoe is dit menslik moontlik om hierdie opdrag uit te voer?


Om vyande lief te hê, is nie waaroor Jesus primêr preek nie. Dit gaan allereers oor wie God is. Dit is eers in die lig van Gód se liefde, spesifiek Sy liefde vir ‘n mens se vyand, dat die opdrag begin sin maak. Liefde vir die vyand is dan om iets van Gód se liefde vir vyande in ons optrede te wýs. Dit sluit natuurlik satan, ons grootste vyand, uit!


Om iets te wýs, bring ons natuurlik nog nie by volmaak uit nie. Hierdie “volmaaktheid” gaan nie oor perfeksionisme nie. Om aan die totale wet van God te kan voldoen, is volmaak. Ons weet mos dat dit heeltemal onmoontlik is om na te kom. Wat wel belangrik is, is of ons daarheen op pad is – die pad van liefde, geregtigheid en geloof – wat ons met oorgawe moet loop. “En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus” (1 Joh: 16-17).


Gebed: Hemel Vader, ons kan nie volmaak wees nie. Ons faal totaal daarin want ons menslike vermoëns en die houvas wat die sonde op ons het, beperk ons. Ons het hulp nodig Here. Dankie dat ons koninkrykskinders is en daarom mag put uit U onuitputlike Bron. Dankie Gees van God dat U ons toerus met die krag sodat ons immers kan poog om volmaak te wees. Slegs met U hulp sal dit moontlik wees om met ‘n onverdeelde hart, ons vyande ook lief te hê.

Amen


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page