top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Matt 5:14-16 – “Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

Vergelyk ook 1 Kor 1:21 – “Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo.”


Wat is die implikasie om ‘n lig vir die wêreld te wees? Die wêreld is in totale donkerte gehul wanneer dit by die waarheid van die evangelie, wat die meeste saak maak, kom. Niemand kan ooit volkome tot die lig beweeg sonder Jesus nie. Paulus beklemtoon dat "die mens die waarheid onderdruk deur hul ongeregtigheid. Alles wat ons van God wil weet is binne ons bereik want God het dit binne ons bereik gebring” (Rom 1:18-21). “Ons leer maar sal nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie” (2 Tim 3:7), “maar God ken die gedagtes van die wyse mense en weet dit beteken niks” (1 Kor 2:14). Die rede is eenvoudig: “Die mense wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word” (1 Kor 2:14).


Mense kan al die kennis van die wêreld besit en deel wees van die vooruitgang in tegnologie, mediese wetenskap en al die verskeie dinge wat volgens menslike waardes die wêreld aan die gang hou, maar die mees belangrikste – hoe om gered te word – is ondergeskik aan die denke en ervaringsleer van ongelowiges. As gelowiges se lig vir die wêreld se dinge skyn, is dit die verkeerde weg. Die enigste weg is Jesus. Hy het self gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” (Joh 14:6)


Daar is feitlik daagliks “mensekenners” wat beweer dat godsdiens ‘n dwase bygeloof is en dan heg hulle nogal redenasies en navorsingsfeite daarvoor aan. Redenasies en logika op sy beste is maar net ‘n middel tot analise. Dit kan nie ‘n bron van behoorlike kennis wees nie want nêrens in hierdie navorsing en analises word God, Christus en die Heilige Gees betrek nie. Hulle redevoering begin in die donker en eindig in die donker. Wat hulle benodig is die Lig van die waarheid.


Iemand vra my eendag: “Sê nou net jy kom aan die einde van jou aardse lewe en jy vind uit daar is geen hiernamaals nie, dink net hoeveel “fun” jy gemis het.” My antwoord was eenvoudig: “Ek is bereid om die kans te waag want die “fun” begin as daar ‘n hiernamaals is.”


“Kom, eet en drink en wees vrolik, môre gaan ons dood,” is baie mense se siening van die “regte” lewe. Dit is dieselfde siening van die bewoners van die reënwoude met ‘n been deur hul neuse – ‘n leeftyd weg van die waarheid en redding. Paulus reken “dit is om sonder Christus te wees, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld” (Ef 2:12). Die Prediker-skrywer se antwoord is dat die mens God moet dien, moet doen wat daar te doen is en die lewe as ‘n gawe van God moet geniet. Dit moet gedoen word in verantwoordelikheid teenoor Hom.


Die kerk is afgevaardig deur God om die lig van die wêreld te wees want God verklaar Sy waarheid aan die kerk (1 Kor 1:21, sien vergelyking hier bo) en ons as Christen gelowiges moet daardie lig vir die wêreld laat skyn want die Heilige Gees het ons verander om in Jesus te glo (Ef 5:8).


Gebed: Here, vroeër was ons die ene duisternis, maar in U is ons nou lig. Laat ons dan lewe soos mense van die lig en moenie dat ons meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Help ons o Gees dat ons lewende ligbakens van die evangelie sal wees in ‘n wêreld wat donker, ongelowig en onkundig is.

Amen


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page