top of page

E-Kerk Gedagte vir Vandag


Matt 5:7 – “Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.”

Vergelyk ook Hand 26:18 - “Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die satan tot God kan bekeer. Deur in My te glo, sal hul sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.”


Vergun ons om vandag met ‘n aanhaling van Charles Spurgeon te begin: “Barmhartigheid beteken nie net om mediese hulp, kos en skuiling te gee aan mense wat dit nie het nie, gee aan hulle ook die woorde van die Waarheid. Mense het die evangelie meer nodig as enigiets anders.”


Bybelse barmhartigheid waarsku Godloses van hul sondige leefwyse. “God openbaar vanuit die hemel Sy toorn oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk” (Rom 1:18). Hulle mag dalk nie eers weet hulle sondig nie! Om sonder Jesus die ewigheid in te gaan is om met lyding, pyn, angs, en sonder hoop te sterf.Hierdie dorsland waarin hulle verkeer is een van desperaatheid, tragies, bejammerenswaardig en baie gevaarlik. Daar is nie ‘n tweede kans nie. Omdraai is dalk te laat. Hulle siele verkeer in gevaar. “Die loon wat die sonde gee, is die dood” (Rom 6:23). Jesus het vir Paulus na die heidennasies gestuur met die opdrag: “Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die satan tot God kan bekeer”.


Is dit nie maar ook Jesus se opdrag aan ons as Sy dissipels nie?


Geen kospakkie, kledingstuk of bakkie sop kan uitgedeel word sonder die Woord van God wat lewend is nie. Die grootste kenmerk van barmhartigheid word eenkant toe gestoot want ons is te besig met die dinge van die Here, in plaas van om besig te wees met die Here van die dinge.


Om barmhartigheid te bewys beteken niks as die tydelike verligting van basiese behoeftes nie gepaard gaan met dit wat ewigheidswaarde het nie. Die evangelie kan nie ‘n gerieflike tweede plek inneem nie. Jesus ís die evangelie! Hy is Ewigheidsbestaan!


Gebed: Hemel Vader, U Woord is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit is U wat praat! Here, help ons om dit so oor te dra dat dit nie onverrigter sake na U toe terugkeer nie – dat nie net die maag gevul word met barmhartigheidsdiens nie, maar die siel gevul word met magtige en bruisende lewe.

Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page