top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 29 November 2023

Koos Espach


VII. Paulus se Derde Sendingreis

Hoofstuk 19 – Paulus in Efese

Die Seuns van Skeva (4)


Wie is julle?


Hand. 19:15 – “Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê: ‘Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?”


Paulus het kragtig met God gewandel. Hier in Efese het God hom op so ‘n manier gebruik dat Paulus buitengewone wonderwerke gedoen het. Die buitengewone lê in die wyse waarop dié wonderwerke gebeur het, sonder dat Paulus ingegryp het, en selfs gebeur het in sy afwesigheid. Lukas vertel vir ons dat doeke of voorskote wat aan Paulus se lyf geraak het, op siekes gesit is en dan het hulle gesond geword. Paulus se bediening was, om die waarheid te sê, so indrukwekkend dat ander dit probeer naboots het.

Die sewe seuns van die Joodsepriester Skeva, het hulle inligting ingewin en gehoor dat Paulus deur die krag en in die Naam van Jesus, bose geeste uitdryf. Aangesien hulle groot waarde geheg het aan towerformules waarin die name van belangrike mense of gode opgeneem is, het hulle gemeen dat hulle Paulus se geheim ontdek het. Een van die bose geeste wat die man beset het, se antwoord: “Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?”, getuig van groot minagting vir die besweerders. Wat daarna met die sewe seuns gebeur het, het ons reeds bespreek.


Wat het hier gebeur? Hierdie sewe seuns het probeer om die geestelike krag soos wat Paulus na jare se wandel met sy Here verwerf het, te gebruik. Of liewer, te misbruik! Hulle kon Paulus se woorde naboots, maar kon nie die krag afkomstig van sy persoonlike verhouding met God naboots nie. Die bose geeste was bekend met Paulus se magte oor die duisternis, maar die sewe seuns was onbekend by hulle. Die bose geeste is vreesbevange oor Jesus – “... die duiwels sidder van angs” (Jak. 2:19) – maar het die sewe seuns aangeval en verneder.


Die duiwels glo met hulle koppe dat God dáár is. Dit is egter net verstandskennis want hulle gebruik nie die kennis nie. Hulle trek geen voordeel daaruit nie. Hulle beleef dit nie as die evangelie nie en aanvaar dit nie in die geloof nie. Hulle is uit die hemel uitgewerp en kan nie daarheen terugkeer nie (Op. 12:9). Dit raak nie hulle manier van lewe nie, daarom “sidder hulle van angs.”


Daar is ‘n verskil om ‘n Christen te wees in ons gedagtes en om daadwerklik ‘n Christen te wees. Dit is presies die verskil in die duiwels se “geloof”: Hulle het die verstandskennis van God en wie Hy is, maar dis vir hulle nie ‘n saligmakende geloof nie want hulle word nie daardeur gered nie. Ons kan die woorde en dade van ‘n geestelike volwasse Christen, soos Paulus naboots, maar ons kan nie sy wandel met God erf nie. Christelike volwassenheid kom met tyd en dit vra inspanning van jouself. Dit vra ‘n verhouding met ons lewende Jesus Christus. Verhouding beteken om met mekaar te kommunikeer, mekaar besoek, tyd saam spandeer. Indien ons die plek van gebed verontagsaam en ons verhouding met Jesus afskeep, sal ons verhouding in geloof nie groei nie!


Hoe vergelyk ons geloof met dié van die duiwels? Die inhoud is dieselfde – ons ken God in Sy drie-eenheid. Die verskil kom egter by die dade wat uit hierdie geloof voortvloei. As ons dade nie anders is as die duiwels s’n nie, is ons geloof ook net ‘n verstandskennis wat geen redding bring nie. Die duiwels weet ook van die één God, maar hulle doen ten spyte daarvan die kwaad. Iemand het gesê dit is soos ‘n motor – kom ons maak dit ‘n geloofsmotor. Almal weet die geloofsmotor het ‘n geloofsenjin, maar nie almal weet hóé om die geloofsenjin aan te skakel nie, hoe die geloofsratte werk nie en watter geloofspad om te vat nie. Die rede daarvoor: Hulle geloofskennis was gevaarlik min en hulle geloofservaring het nog heeltemal ontbreek. Gevolglik kan die bose nie geloof in Jesus Christus toepas nie. Hulle verhouding tot die lewende God is daarom nie een van vertroue en liefde nie, maar van opstand, haat en angs. Hulle kort geloofsolie!


Gebrek aan kennis en ervaring hoef nie permanent te wees nie. In ons eie krag en ervaring sal ons net so min sukses hê as Skeva se sewe seuns. Maar as ons bid, werk God. Die ongelooflike is, God se Gees loop met my en jou, óns besondere pad. Ons moet die Gees net toelaat om ons lewenshuis na Sy eie goeddunke in te rig. Ons hoef ook nie bekommerd te wees dat dit sommer ‘n eenvoudige geboutjie sal wees nie. Inteendeel, Hy spesialiseer net in die allerbeste. Hy sal selfs sorg dat ons weet waar om die geloofsmotor aan te skakel, hoe die ratte werk, gevul wees met geloofsolie, en die beste pad te neem. Om die geloof van ander na te boots, soos die sewe seuns Paulus probeer naboots het, sal ons niks in die sak bring nie. Net as ons ons eie verhouding met Jesus vertroetel, sal ons met God se heilige teenwoordigheid gevul word. Op watter geloofspad bevind jy jou?


“‘n Mens weet eers hoeveel jy regtig in enigiets glo as die waarheid of valsheid daarvan vir jou ‘n kwessie van lewe en dood word” (C.S. Lewis)


Gebed: Here, laat my geloof minder van ‘n verstandskennis wees. Laat ek die teorie van my geloof verander in ‘n liefdesverhouding met U. Rig my lewe na U goeddunke in en vul dit met U teenwoordigheid. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page