Gedagte vir Vandag

Woensdag, 27 Julie 2022

Koos Espach


Die vervolging van die apostels (5)


Jesus is ons Leidsman en Verlosser


Hand. 5:29 en 31 – “Petrus en die ander apostels het geantwoord: ‘’n Mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense! God het Hom verhoog tot Leidsman en Verlosser aan sy regterhand, sodat Hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe.”


Vergelyk ook Heb. 2:10 – “God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat Hy hulle Leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring.”


Het jy al ooit Jesus Christus as jou persoonlike Verlosser aangeneem? Voor jy antwoord, kom ons kyk eers wie is Jesus. Op verskeie plekke in die Bybel word Hy onder andere genoem: Koning, Goeie Herder, Meester, Brood van die Lewe, Verlosser, Die Kneg van die Here, Lig van die wêreld, Rots, Lam van God, Raadsman, Vredevors, Immanuel, Jesus, Gekruisigde, Gesalfde, Leidsman, Christus, Seun van die mens, die Woord, Eniggeborene, Sterke God, Rabbi, Koning van die Jode, Seun van God, die Môrester … Die vele name van Jesus Christus en die vele kante en gesigte van Hom van wie ons bely dat Hy ons Here is. Maar wie is Jesus regtig?

Johannes skryf in sy evangelie dat Jesus, “die Woord, in die begin daar was, en die Woord by God was en die Woord self God was (Joh. 1:1), en dat “die Woord mens geword het en onder ons kom woon het” (Joh. 1:14). Jesus is dus God in die vlees wat ‘n mens geword het, aarde toe gekom het om ons te leer, gesond te maak, ons te vergewe – en om vir ons te sterf! Jesus Christus is God, die Skepper, die Heilige Here – ons “Leidsman en Verlosser.” Hoe wonderlik is dit nie dat die heel belangrikste Persoon in die heelal, hier op die aarde was om vir ons plek voor te berei in die hemel! Besef ons werklik hoe groot die daad was? Besef ons werklik watter groot genade ons klomp sondaars te beurt geval het?


Die toekoms van die mensdom is in die hande van Jesus Christus. Jesus is daarom die Leidsman van ons verlossing. Daar is geen ander pad na die hemel as deur Jesus nie. So eenvoudig soos dit. Al doen ek en jy net goeie dinge in ons lewe en geen verkeerde nie – en ek vermoed so iemand moet nog gebore word – sal die hekke van die hemel nog steeds toe bly. Die enigste manier waarop ek en jy die Ewige Lewe kan beërwe en vry die hemel kan instap, het niks met ons te doen nie. Dit is slegs op grond van Jesus, wat mos God en Here is, se reddingsdaad aan die kruis. En die prys? Die prys, en watter groot prys is dit nie: Jesus se lewe, is reeds betaal. Die deure van die hemel staan wawyd oop. Ek en jy kan nou vrylik hemel toe gaan. Die skarniere is vasgeroes en kan nooit weer toewaai nie. Die lewe wat nooit ophou nie, wag vir elkeen wat in Hom glo.


Die verlossing is great, dis wonderlik en groot want dit verlos ons van ons pak sonde en red ons van die ewige verderf. Ons ken mos die storie. Die straf wat ons verdien met die vragte vol sonde waarmee ons sit, is ver van God se teenwoordigheid – die hel. Dit is juis van die hierdie benarde situasie wat ons gered word. God kon Homself nie keer om so veel as moontlik mense by Hom te kry nie: “Hy wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid” – God wil hê dat alle mense hemel toe moet gaan – dit is God se plan. Hy wil, soos enige ma en pa, Homself omring met Sy kinders. As hulle nie by Hom is nie, pyn Sy hart.


Wat mis die mense nie alles uit wat nie in Jesus glo nie en Hom nie aanneem as hul Verlosser nie? Ware Christenskap is ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus. Om Jesus as ons persoonlike Verlosser te aanvaar beteken om ons eie persoonlike vertroue en geloof in Hom te plaas. Niemand word gered deur die geloof van ‘n ander nie. Niemand word vergewe deur sekere dinge te doen nie. Die enigste manier om gered te word is om Jesus aan te neem as ons persoonlike Verlosser, om te vertrou dat Sy dood die betaling vir ons sonde is, en dat Sy opstanding ons waarborg is om die Ewige Lewe te ontvang (Joh. 3:16).

Is Jesus my en jou persoonlike Verlosser? Hoe groot is Jesus se verlossingsdaad vir ons? Leef ons dit? Sien ander dit raak? Dis wat ek en jy moet doen – in Jesus as ons “Leidsman en Verlosser” glo, ons sondes bely en in daardie geloof leef. Dis nie lekker om te sê nie, maar as ons nie vir Jesus as ons Verlosser aangeneem het nie, as ons Hom nie as die Leidsman en Koning van ons lewe aanbid nie, is dit jammer, maar dan is die hemel vir ons toe. Mag ons lewens elke dag van die groot verlossingsdaad van Jesus vertel. Mag mense omdraai omdat hulle ons geloof in die wonderlike verlossingsdaad van Jesus sien. Mag God se Gees ons so help lewe.


“As gereddes is dit nie in ons mag om aan ander te gee wat ons het nie. Dit is die werk van die Gees. Maar ons kan só leef dat ongereddes sal verlang om te hê wat ons het” (Oswald Chambers).


Gebed: Hemelse Vader, só dankie vir U wonderlike reddingsplan! Dankie dat ek hieraan kan deel hê en dat die hemel vir my oopstaan. Here Jesus, as U nie vir my kom sterf het nie, sou die lewe sonder enige hoop gewees het. Hoe angswekkend om te dink ek sou elke dag met my sondelas moes loop, wat net al hoe groter word, en nooit, ooit kon uitsien na ‘n ewigheid by U nie. Help my om onbeskaamd hiervan te getuig. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon