Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 19 Oktober 2017

Koos Espach


Jesus berei sy dissipels voor vir sy dood – Sy pad na glorie (20)


Petrus sal Jesus verloën (1)


Ons Here gaan ons vooruit


Matt. 26:31-32 – “Toe sê Jesus vir hulle: ‘Julle almal sal My vannag nog in die steek laat. Daar staan immers geskrywe: ‘Ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word.’ Maar nadat Ek uit die dood opgewek is, sal Ek julle vooruitgaan na Galilea toe.”


Onderwyl hulle op pad was na die Olyfberg, openbaar Jesus met goddelike voorkennis dat Sy dissipels nie enduit by Hom sal staan nie. Al weet hulle nou dat Sy lydensweg na oorwinning lei, sal dit nietemin teen die opdraandes vorentoe duidelik word dat hulle geloof nog wankelrig is, al het hulle pas pasga/nagmaal saam met Hom geniet. Met die woorde van Sagaria 13:7: “Ek sal die herder doodmaak, en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word”, wys Jesus Sy dissipels daarop dat hulle uitmekaar sal spat wanneer Hy in die hande van sy teenstanders val.


Jesus is egter anders as die herder oor wie Sagaria eeue vantevore geprofeteer het. Hy misbruik nie Sy mag nie en gryp nie na geweld nie. Jesus is nie van mense se goedkeuring of selfs aansporing afhanklik nie. Stoksielalleen en gestroop van alle eer, sal Hy op die pad van lyding, die sonde van die wêreld dra. Op mense se simpatie en meelewing kan Hy nie reken nie. So het die Vader dit bepaal.


Maar, Jesus gaan egter verder en kondig Sy opstanding aan en verseker hulle dat Hy hulle vooruit sal gaan na Galilea waar Hy hulle weer sal ontmoet. Ten spyte van die feit dat hulle Hom in hierdie donker oomblikke in die steek sou laat, sal Hy nogtans, na Sy opstanding, die verhouding met hulle herstel. Tot hulle vertroosting verseker Hy hulle uit genade, van die toekomstige herontmoeting. In die noordelike dele van die land, in Galilea, sal Herder en skape weer verenig word.


Om ‘n volgeling van Jesus te wees, is geen maklike saak nie. Dit is al verskeie kere deur Matteus onderstreep. Ons het eintlik geen benul van hoe erg die eis van navolging is nie. Daar sal tye kom wat dit voel dat ons afvallig word in ons verhouding met Jesus, en dat ons net soos Sy dissipels, Hom verlaat het. God het egter voorsiening gemaak om elke keer wanneer ek en jy struikel, net soos met Jesus se dissipels, uit genade te reageer – “Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het ons oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat ons dit kan weerstaan” (1 Kor. 10:13).


Nog ‘n vertroosting wat ons het, is dat die Here ons nooit alleen in ‘n situasie instuur nie. Net soos wat Hy die dissipels “vooruit gegaan het na Galilea”, gaan Hy ons vooruit in elke omstandigheid wat ek en jy beleef. Hy word nooit deur enige ervaring, hoe swak ook al, van ons verras nie, Hy was alreeds daar! Daar is geen plek waarheen ek en jy kan gaan waar ons nie vir Christus sal kry wat wag dat ons by Hom moet aansluit nie. Selfs wanneer ons die dood in die gesig staar, kan ons seker wees dat Hy seëvierend voor ons uitgegaan het. As kind van God kan ek en jy vashou aan die belofte dat Hy presies weet wat ons elke dag, vir ons pelgrimstog nodig het: “Die Here sal voor ons uitgaan. Hy sal by ons wees. Hy sal ons nie in die steek laat nie, ons nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie” (Deut. 31:8).


“Moet nooit toelaat dat selfverwyt oor mislukkings van die verlede jou denke oorheers nie. Dit kan jou beroof van die blydskap wat God vir jou bedoel het – Hy het reeds geweet dat jy soms sal misluk – Die verlede is geskiedenis; die toekoms ‘n belofte; die hede is al wat jy werklik het” (Anoniem).


Gebed: Alwetende Here, U weet hoe klaaglik ek al misluk het in my pogings om U nie teleur te stel nie. Help my om nie tou op te gooi en leer my om my mislukkings op ‘n volwasse wyse te hanteer. Laat U Gees my oë open om U te sien waar U gretig vir my wag om my te leer hoe om daarop te reageer. Gee vir my nuwe moed vir die toekoms en help my om nie toe te laat dat die verlede ‘n verlammende invloed op my lewe het nie. U Heilige Naam ontwil. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon