August 14, 2020

August 13, 2020

August 12, 2020

August 11, 2020

August 10, 2020

August 6, 2020

August 6, 2020

August 5, 2020

August 4, 2020

August 3, 2020

Please reload

Recent Posts

Gedagte vir Vandag

July 9, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

 

JESUS SE WARE FAMILIE.

(Matt. 12:46-50)

 

DIE MOEDER EN DIE BROERS VAN JESUS (2)

(Mark. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

 

JOU GEESTELIKE FAMILIE DUUR VIR EWIG!

 

Matt. 12:47-50 – “Iemand sê toe vir Hom: ‘U moeder en u broers staan daar buite en wil met U praat.’ Maar Hy sê vir die man wat dit vir Hom gesê het: ‘Wie is my moeder, en wie is my broers?’ Toe wys Hy met sy hand na sy dissipels en sê: ‘Daar is my moeder en my broers! Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, dié is my broer en my suster en my moeder.”

 

Jesus se reaksie nadat Hy die boodskap ontvang dat Sy “moeder en broers buite staan en met Hom wil praat”, klink vir ons miskien ongevoelig oor die manier waarop Jesus hier met Sy gesinslede omgaan, en bloot menslik gesien, was Sy optrede dalk vreemd. Wat ons egter moet raaksien, is dat Jesus nie ongehoorsaam is aan die vyfde gebod, (eer jou vader en jou moeder), of Sy gesin verwerp nie, maar eerder die positiewe, dat Hy met hierdie gebaar, Sy gesinskring verbreed! Jesus verklaar ook nie dat die menigte wat om Hom vergader is, Sy familie is nie, maar wié Sy familie is: “Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.”

 

Om Jesus se familie te wees, is dus nie ’n kwessie van geboorte of bloedverwantskap nie. Jesus sê dit is elkeen wat gewillig is om hulle aan die Vader se gesag te onderwerp. Jesus trek die verband nouer deur te wys op ’n band wat sterker bind as die familieband. Dit is die band van die reg luister en die gehoorsaam van die Woord. Met hierdie uitspraak hou Jesus die toegang oop vir sy moeder, broers en susters, en ook vir almal wat “na die Woord van God luister en daarvolgens handel” (Luk. 8:21b). ‘n Mens word ook nie deel van God se familie net deur belangstelling in Hom of deur middel van kerklidmaatskap nie, ons word deel van God se familie deur weer daarin gebore te word!

 

Hoe word ons weer daarin gebore? Wat sê die Bybel? In Johannes 3:3-4 lees ons: “Daarop sê Jesus vir hom: ‘Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.’ Nikodemus vra Hom toe: ‘Hoe kan ‘n mens gebore word as hy al ‘n ou man is? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?” Nikodemus het onderrig by Jesus gaan soek in verband met die vernuwing van die lewe en die godsdiens waarop die tekens van Jesus dui. Hy verwag van Jesus ’n uiteensetting van die nuwe leefwyse, maar Jesus bring hom van hierdie spoor af deur daarop te wys dat dit nie om ’n uiterlike leefwyse gaan nie, maar om ’n radikale innerlike lewensvernuwing wat gelyk is aan ’n nuwe geboorte. Dit gaan om ’n nuwe geboorte of ’n wedergeboorte wat van “Bo” uit die hemel deur God bewerkstellig word en die mens ‘n hartsverandering laat ondergaan, en tot ’n kind van God verander.

 

Dit is wat God met ons doen. Voel ons nie ook maar soms geestelik moeg en afgemat nie? Struikel ons nie maar soms ook net meer en meer nie? Voel ons nie soms dat ons geloof nie meer die moeite werd is nie? Harder probeer gaan nie werklik help nie. Meer dissipline is nie die oplossing nie. Want God se boodskap is eenvoudig: “Dit is nie wat jy doen nie, dit is wat Ék doen. Ek het deur my Gees by jou ingetrek en jou nuutgemaak. Ek het jou harde hart in ‘n sagte hart verander, ‘n omgee hart. Lewe vanuit en deur die Gees, en mettertyd sal jy net soos Paulus kan sê: ‘En dit is nou nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe” (Gal. 2:20).

 

Iemand het eendag vir ‘n Christen-sondaar gevra of hy werklik glo aan “die Man wat water in wyn verander het maar Homself nie kon red van die kruis af nie?” Sy antwoord: “Ek weet nie of Hy werklik water in wyn verander het nie, maar in my huis het Hy brandewyn in meubels verander!” Hierdie nuwe geboorte, Nikodemus, Dirk, Ansie, elkeen wat hier lees, kom van ‘n ander plek af, dit kom van “BO” af. Dit is nie ‘n geboorte uit ‘n mens nie, dit is ‘n geboorte uit die Gees. God moet in jou lewe ingryp en jou verander om Sy kind te wees en daarom is dit nodig om God te kén om geestelik sensitief te wees vir die verstaan van die “geboorte van Bo” – dit kan net gebeur wanneer jy deur die Gees opnuut gebore word.

 

Dit alles is omdat God Sy Seun aarde toe gestuur het om hier volkome Mens te kom word en ons Sy Gees gegee het – ons ‘n hartoorplanting kom gee het sodat ons van binne af uit, nuut kan word. God sal met ons doen wat ons nie gedroom het Hy met ons kan doen nie. God sal ons van binne na buite verander. “God het in sy groot ontferming ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word” (1 Pet. 1:3-4).

 

“Elke keer as ons bely: ‘Ek glo in die Heilige Gees,’ bedoel ons dat ons glo dat daar ‘n lewende God is wat gewillig is om in mense te woon en hulle persoonlikhede te verander” (John Stott).

 

Gebed: Dankie Gees van God dat U hierdie groot waarheid diep in my hart kom indra sodat ek nooit hoef te twyfel nie: “Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom. 8:16). Ons Vader, dit is een van die aangrypendste waarhede dat ek as sondaar, ‘n kind van U kan wees. Dankie dat U deur U groot genade gewillig was om my U kind te noem. Saam met Johannes wil ek juig: “Maar aan almal wat Jesus Christus aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van U te word” (Joh. 1:12). Dankie Abba, Vader. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.