Gedagte vir Vandag


JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)


DIE FARISEËRS NEEM AANSTOOT DAT JESUS 'N DEMOON-BESETE PERSOON BEVRY.

(Matt. 12:22-32)


JESUS EN BEËLSEBUL (2)

(Mark. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10)


IS JESUS DIE SEUN VAN DAWID, OF BONDGENOOT VAN BEËLSEBUL?


Matt. 12:24-26 – “Die Fariseërs het hiervan gehoor en gesê: ‘Hy dryf duiwels uit alleen met die hulp van Beëlsebul, die aanvoerder van die duiwels.’ Jesus het egter geweet wat hulle dink, en Hy het vir hulle gesê: ‘Elke koninkryk wat onderling verdeeld is, gaan te gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie. As die Satan dan die Satan uitdryf, is hy teen homself verdeeld; hoe kan sy ryk dan bly staan?”


Die menigte mense wat Jesus se genesingswonder verslae aanskou het, lok die Fariseërs se misnoëe uit. Hulle is nie beïndruk met die mense wat die lang verwagte Messias begin eien nie, nog minder met die genesing van die blinde, stom en demoon besetene. Om Jesus by die skare in onguns te bring, skryf hulle Jesus se genesingswonder, toe aan die feit dat Hy deur die krag van die aanvoerder van die demone, Beëlsebul dit doen. Hulle kla Jesus dus waarskynlik aan van towery en iemand wat hom aan towery en duiwelaanbidding skuldig maak, is strafbaar met die dood!


Jesus, “wat hulle gedagtes ken” en daarmee eintlik sy Goddelikheid aan hulle bewys, wys die valsheid van hulle argumente uit. Indien die Fariseërs se aanklag waar sou wees dat Jesus met behulp van die duiwels se aanvoerder optree, is dit tog ’n aanduiding dat daar verdeeldheid is binne die ryk van Satan, want die uitdrywing van bose geeste is tog ’n aanval op Satan, wat deur die geeste, die mense in sy mag wil hou. Satan wil juis sy eie dissipels vaster aan hom bind en indien hy sy mag verdeel, beteken dit dat die huis van “Satan verdeel” is. Net soos ’n “koninkryk wat onderling verdeeld is”, nie kan bestaan nie, en ’n verdeelde “huisgesin uitmekaar spat”, is Satan se koninkryk dus aan die ondergaan!


Een van die mees effektiewe aanvalsmetodes wat Satan inspan om verdeeldheid te bring, is om die kerk van binne sy eie geledere aan te val. Hy doen dit deur saad van valse leringe te saai wat onderlinge onenigheid, jaloesie, twis, ontmoediging en dan uiteindelik tot skeuring lei. Dikwels verklaar dié wat deur Satan vir sy duistere werk gebruik word, dat hulle dade deur die Gees geïnspireer is, of dat die Here sommer direk met hulle gepraat het.


Dit is wanneer ons op hierdie punt moet seker maak dat dit nie van die duiwel af is nie en dit nie dalk die Satan se subtiele skelm manier is om juis ons Christelike geloof te ondermyn nie. Hy is uitstekend daarmee en word nie verniet die “vader van die leuen” genoem nie. Die Gees waarsku ons: “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en leerstellings van bose geeste aanhang” (1 Tim. 4:1).


Alle ware leerstellings wat Christusgesentreer is kan geen kompromieë oor wees nie! Wanneer Jesus die skille van ons oë laat afval en ons ontdek ons redding, dan moet ons dit glo en ‘n vaste vertroue daarop ontwikkel. Dit is om weg te draai van al ons eie pogings af en met geloofsvertroue in die voltooide redding van Christus, te glo. Wanneer ons ontdek dat die Here ons net so binne-in ons sonde-blindheid op die kruis aan Homself vasgebind het en siende gemaak het en aangeneem het, plaas ons ons persoonlike vertroue dáárop. Dit is wat dit beteken om die Here Jesus aan te neem (Joh. 1:12); dit is om Sy woorde te glo. Dit is om God se koninkryk duidelik daarin, waar te neem. Dit is die vaste grond waarop ons kan staan, al die ander grond is sinkende sand.


“Dit is geloof in mense en tussen mense, wat die morele elemente van die samelewing in stand hou. Maar dit is geloof in God wat die wêreld aan Sy troon bind” (William Maxwell Evarts).


Gebed: Dankie Here, dat ek U kan vertrou wanneer ek krisisse beleef, dat ek Jesus deur U Gees in my kan beleef! Wanneer ek op my swakste is, is die kanse groter dat U wonderwerke sal verrig as wanneer ek op die kruin van die suksesgolf ry. Dankie dat ek my teleurstellings, probleme, siekte, lyding en swaarkry na U toe kan bring en U juis dan daar is om U Goddelikheid deur U werke bewys. Dankie Lig vir die wêreld, dat U my geestelike oë aangeraak het en ek nou kan sien. Dankie Vader dat U my uit genade gered het en my saam met Christus lewend gemaak het (Ef. 2:5). Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.