Gedagte vir Vandag


Ons herinner elkeen daaraan om Sondag, 21 Junie om 09h00 in te skakel by NG Fochville-Noord se Facebook blad en te luister na ons aanlyn-erediens. Indien julle nie Facebook het nie, skakel in op ons Kerk se Webblad by http://www.ngfochvillenoord.co.za/e-kerk. Luister ook tydens die tyd van inperking, elke dag na ‘n kort boodskappie by “Dagstukkies” en direk daarna, “Storietyd vir Kinders” gelees deur Marina Theron op dieselfde Facebook-blad of Webblad. Kom ervaar saam met ons gemeente, geloofsgemeenskap op 'n nuwe manier.JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)


DIE FARISEËRS NEEM AANSTOOT DAT JESUS 'N DEMOON-BESETE PERSOON BEVRY.

(Matt. 12:22-32)


JESUS EN BEËLSEBUL (1)

(Mark. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10)


IS JESUS DIE SEUN VAN DAWID, OF …?


Matt. 12:22-23 – “Hulle het toe ‘n man wat in die mag van ‘n duiwel was, na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees, sodat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was verslae en het gesê: ‘Is Hy nie miskien die Seun van Dawid nie?”


Matteus vertel nie vir ons waar Jesus Homself tans bevind nie, maar Markus laat blyk, volgens sy evangelie, dat Jesus en Sy dissipels moontlik in Petrus se huis in Kapernaum is. Met byna eentonige reëlmaat kom die mededeling voor dat Jesus deur die hulpsoekende skare amper verdring word. Vir Hom en die dissipels is die drukte so groot dat daar selfs vir die ete geen geleentheid is nie, want “hulle het toe ‘n man wat blind en stom was, na Jesus toe gebring.” Om blind en stom te wees, was ‘n ernstige gebrek, daarom dat die mense van daardie tyd, geglo het dat ernstige siektetoestande dikwels aan demoonbesetenheid toegeskryf is.


Dit is opvallend dat Jesus nie enige demone uit die man dryf nie, maar dadelik “sy gebrek genees sodat hy weer kon praat en sien.” Jesus het inderwaarheid sy menswaardigheid weer herstel. Hierdie man kon dalk, vir die eerste keer, sy plek in die samelewing volstaan. Die menigte omstanders was verbaas en gewonder of Jesus nie dalk die “Seun van Dawid” is nie. Hulle is egter onseker want Jesus se optrede klop nie heeltemal met die populêre verwagting van die Seun van Dawid nie. Hulle het grootgeword met die gedagte dat die Seun van Dawid, soos Dawid, ‘n magtige krygsman sal wees wat hulle sou verlos van hulle teenstanders se onderdrukking, beslis nie hierdie sagmoedige wonderwerker-seun van Josef, die skrynwerker van Nasaret nie.


As ek en jy dink aan Jesus as ‘n tipe wonderwerker of iemand wat ‘n towerstaffie swaai en alles kom dan reg, maak ons ‘n baie groot fout. Wat ons egter móét glo, die grootste wonder wat Jesus ooit kon doen, is om iemand uit die mag van sonde, en die daaropvolgende ewige dood, verlos het! Enigiets anders kan ons geestelik blind maak sodat ons nie vir God kan raaksien in die wêreld en veral in ons eie lewens nie. Jesus verander die manier waarop mense na die wêreld kyk deur God vir hulle te wys.


Wanneer ons sien hoe groot God is as ons Sy krag ervaar in ons lewens, Sy teenwoordigheid en genade tydens swaarkry en siekte, en begin verstaan hoe lief Hy vir ons is en hoe Hy in ons werk, verander die manier waarop ons na die wêreld kyk. God is besig met ons, is betrokke in ons lewens, beskerm en seën ons – ons moet net ons oë oopmaak sodat ons Hom geestelik kan síén.


God is steeds besig om magtige dinge in die lewens van gewone mense soos ek en jy te doen. Ons het oë en ‘n mond nodig wat deur God oopgemaak is om Jesus en die Gees se teenwoordigheid te herken en Sy heerlikheid te aanskou. Jesus se wonderwerke wys vir ons wat God vir ons lewe beplan en daarom behoort ons die verandering wat dit meebring, ontdek. Iemand vertel van ‘n klein dogtertjie wat doof en blind gebore is en eendag toe sy bietjie groter was, slegs deur seine in haar hand, van God vertel is. Haar gesig het met vreugde opgehelder oor hierdie ontdekking en sy het teruggesein: “God! Is dit wat julle Hom noem? Ek ken Hom reeds lankal, maar ek het nooit Sy Naam geken nie.” Vroeër of later moet elkeen ondervind dat God die ware Lig is sodat ons waarlik kan sien!


Hoe weet ons wanneer ons werklik kan sien en praat? Dit is oor die Here wat alles gaan! Dit is Sy liefde, genade, barmhartigheid en reddende almag wat bepaal of ons sal kan sien of blind bly, stom of kan praat. Dit is wanneer ons lewens een stuk aanbidding en getuienis voor God word, om die wêreld te wys en mee te deel dat Jesus Christus se grootste wonderwerk was om almal wat stukkend en “dood” was, nuut te maak! Kom ons wys die wêreld dat ons kan sien en praat, deur God en mekaar werklik lief te hê en van Sy koninkryk wat reeds in ons midde aangebreek het, te getuig. Dit is tog immers wat God van ons vra! Ken Hom en bly standvastig met vertroue by Hom, ten spyte van alles wat so stukkend lyk om jou.


“God se wese is so onbegryplik groot dat ons sintuie Sy majesteit nie ten volle kan waarneem nie” (Johannes Calvyn).


Gebed: Ewig onbegryplik Wese, soos hierdie man wat blind en stom was, is ek ook soms geneig om nie U grootheid en barmhartigheid te sien of daaroor te praat nie, daaroor dankbaar te wees en te jubel nie. Dit is mos vanselfsprekend. Ek is geneig om na alles rondom my te kyk en soms sien ek net die doodsheid daarin raak, want ek kyk met “blinde” oë en ek praat so maklik saam met die doemprofete. Dankie hemelse Vader, dat U my oë oopgemaak het sodat ek vir Jesus kan sien, my mond nie gesnoer het nie sodat ek oor Hom kan getuig. Nou kan ek met ál my sintuie U majesteit om my waarneem en sê: “My Vader het dit alles gemaak!” Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.