August 14, 2020

August 13, 2020

August 12, 2020

August 11, 2020

August 10, 2020

August 6, 2020

August 6, 2020

August 5, 2020

August 4, 2020

August 3, 2020

Please reload

Recent Posts

Gedagte vir Vandag

May 20, 2020

“VISSERS VIR JESUS”

 

WEENS ELEKTRISITEIT PROBLEME IN DIE DORP, KON ONS ONGELUKKIG NIE DIE E-KERK DAGSTUKKIE VAN DINSDAG, 19 MEI VERSEND NIE. JAMMER VIR DIE ONGERIEF.

 

JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK – DIE UITSENDINGSREDE.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)

 

BELONING

(Mark. 9:41)

 

GOD SE BOODSKAPPERS ÉN DIÉ WAT HULLE ONTVANG, IS ANDERS!

 

Matt. 10:40-11:1 – “Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het. Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal ‘n profeet se beloning ontvang; en wie ‘n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal ‘n goeie mens se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net ‘n beker koue water gee omdat hy my dissipel is, sál sy beloning kry. Dit verseker Ek julle.' Toe Jesus klaar was met die opdragte aan Sy twaalf dissipels, het Hy daarvandaan weggegaan om die mense in hulle dorpe te leer en vir hulle te preek.”

 

Jesus kom nou volgens die “Evangelie van Matteus”, aan die einde van Sy tweede toespraak. Hy stuur Sy twaalf verkose dissipels uit as voortsetting van Sy eie sending. Hulle taak was basies dieselfde as dié van Jesus gewees: Om te gaan verkondig dat die koninkryk van God naby gekom het. Jesus se sending-opdragte aan die twaalf tydens Sy uitsendingsrede, is egter ook die boodskap aan ons hedendaagse gelowiges. Dit bevestig dat sendingwerk nie maar net ‘n bysaak van die hedendaagse kerk is nie, maar miskien die heel belangrikste rede is waarom die kerk bestaan – om as verteenwoordigers van Jesus Christus, “gestuurdes” te wees!

 

Jesus se sending op aarde is nou ons, die kerk, se sending, want ons is die Liggaam van Christus. Ten slotte benadruk Jesus in ons teks dat ons nooit op ons eie gesag uitgaan om van Hom te getuig nie, maar in afhanklikheid van Hom en met Sy volmag, want, “God het ons gekeur en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook” (1 Tess. 2:4). Ons is gestuurdes van Jesus self, en aanvaarding van ons boodskap deur mense, beteken dus aanvaarding van Jesus self: “Wie ons ontvang, ontvang Jesus; en wie Jesus ontvang, ontvang God wat Jesus gestuur het.” Met dié gewigtige woorde bevestig Jesus dat die loon daarvoor dus koninkryksloon is – die ewige lewe (Matt. 5:12).

 

In hierdie Skrifgedeelte is daar iets baie kosbaars vir elke gelowige. Ons kan nie almal soos “profete” en predikante wees wat die Woord van God preek of oordra nie, maar ons kan ander vertel hoe hulle die ewige lewe kan verkry. Ons het die grootste nuus in die wêreld en dit sou krimineel wees om dit te weerhou en dalk sodoende, iemand te weerhou om ook die koninkryksloon te ontvang. Die beste van alles is dat iemand wat ons as boodskappers (apostels) gasvry ontvang, “’n beker koue water gee”, en God se boodskap aanneem, sal dieselfde beloning as ons ontvang. En dis nie wat ek sê nie, Jesus maak hierdie belofte!

 

Jesus kyk na ons harte. Hy kyk verby ons mislukkings en sien die potensiaal in ons raak wat ons nog in Christus gaan bereik. Jesus weet hoe ons kán verander as die Heilige Gees ons vervul en beheer in ons lewe oorneem! Hy was bereid om vir ons aan die kruis te sterf, net soos ons nou is. Jesus is bewus van ons swakhede. Hy weet van ál die dinge wat verhoed dat ons 'n volle oorgawe aan God maak. Hy ken ons herhaalde mislukkings. Hy weet van die aaklige gewoonte sondes – die dinge wat keer dat ons Hom volkome kán gehoorsaam. Jesus weet ons gaan vorentoe van ons eie planne en maniere moet prysgee – Hy weet ons gaan daar moet kom waar ons bereid is om in onsself te sterf.

 

Die roeping deur Jesus is om ‘n volgeling van Hom te wees, Sy voorbeeld na te streef en in ‘n daaglikse verhouding met Hom te leef. Die roeping is om meer en meer soos Hy te word en so ook ander te beïnvloed – om ook ‘n dissipelmaker te word. Die roeping om dissipels te wees is steeds Jesus se uitnodiging aan mense om opnuut te definieer wie hulle is, waarheen hulle op pad is en weg te breek van sonde.

 

‘n Volgeling van Jesus ís anders, dínk anders, lééf anders en dóén anders. Om Jesus te volg verander ons doel in die lewe en dit het ‘n effek op die wêreld. Dit is deel van ons roeping – ons is nie net geroep óm Jesus te volg nie, maar ook om in die proses deel te word van Sy Koninkrykswerk. Ons volgelingskap het dus ‘n effek op die wêreld want “daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie” (Hand. 4:12). Álmal het Jesus Christus nodig!

 

“Christus gebruik ons soos ‘n pen om mee te skryf – of nog beter: Hy maak ons een van Sy vingers” (Charles G. Trumbull). 

 

Gebed: Here Jesus, rus my toe met eienskappe wat iets in my sal laat deurskemer van Ú lewe in my: die nederigheid wat my sal weerhou van verwaandheid en misplaaste trots; die grasie en sagtheid wat dit vir mense maklik sal maak om met my saam te leef; die toewyding en betroubaarheid wat van my ‘n goeie kollega en werknemer sal maak; die deernis en hulpvaardigheid wat vinnig sal raaksien waar en hoe ek ander kan help; die voortdurende bewussyn van U teenwoordigheid, sodat ek regtig sal poog om alles te doen soos U. Amen.

(‘n Gebed deur William Barclay.)

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.