Gedagte vir Vandag


JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK – DIE UITSENDINGSREDE.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)


WIE GEVREES MOET WORD (3)

(Luk. 12:2-7)


GOD VS MENS!


Matt. 10:28-31 – “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is twee mossies nie vir ‘n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.”


Drie keer in hierdie perikoop herhaal Jesus die vertroosting dat ons nie bang moet wees nie (Matt. 10:26, 28, 31). Hy gee ons eintlik ‘n keuse wie ons moet vrees: vrees vir mense of vir God. Volgens Jesus kan ons nie vir beide tegelyk bang wees nie. Mense beskik alleen oor die mens se fisieke dimensies terwyl God egter oor die fisieke sowel as die koninkryksdimensies van die mens se bestaan beskik. God het die mag om die mens in sy totaliteit in die hel te vernietig, terwyl mense daarenteen, alleen die lewe kan neem wat deur die aardse liggaam begrens word, wat nie lewe in sy totaliteit voor God is nie.


Die ergste wat Satan en sy mense-handlangers met ons kan laat gebeur, is om ons liggame dood te maak. Maar daarvoor hoef Jesus se volgelinge nie bang te wees nie, aangesien ons hemelse Vader veel meer vir ons omgee as vir eenvoudige mossies. Mossies wat soms as kos vir armes gedien het, se dood het nie eers ’n saak buite God om nie, letterlik “nie sonder God is nie”. Jesus sê dat selfs “die hare op ons kop almal getel is”, (dis nou vir dié van ons wat hare het). Só groot is Sy liefdesorg oor ons en só waak Hy onophoudelik oor Sy kinders. Elke onvriendelike woord wat vir jou gesê word; elke liefdelose behandeling wat jou deel word; elke lasterwoord wat jou hart deurboor – Jesus weet daarvan! Christus vind niks in ons lewe té gering om Hom liefdevol daarmee te bemoei nie. Waarom sal ons dan nog bang wees vir mense?


Jesus sê ons moet “eerder God vrees wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” Omdat God die mag het om die mens in die hel te werp, is dit van primêre belang dat die mens sy verhouding tot Hom regstel, want nooit en nêrens is die mens buite die bereik van God nie, God is oral! Om eerder God te vrees, beteken om jou aan sy gesag te onderwerp, om deur jou lewe te getuig van die nuwe werklikheid van God se koninkryk wat in jou lewe alles anders maak.


Om God te vrees beteken nie om fisies bang vir Hom te wees nie. Ons kan nie en mag nie bang wees vir God wat Sy liefde vir ons in die lewe, lyding, dood en opstanding van Jesus Christus, gewys het nie. Ons staan in ‘n nimmereindigende verhouding met ons hemelse Vader wie se liefde vir ons allesomsluitend en ewigdurend is. Om God te vrees is om Hom ernstig op te neem as Hy jou tot geloof en tot bekering en tot volharding op Sy pad roep. Om Hom te vrees is om in alle opsigte heilige respek, en ja, partykeer selfs iets van bewing en siddering te hê vir hierdie oneindig hoë en verhewe Wese, wat alles en almal gemaak het, in stand hou en regeer. Hy is beslis nie die “ou toppie” daar Bo van wie ‘n bekende sanger sing nie. Hy is die Almagtige God vir wie ons met diepe eerbied, alles wat moontlik is doen om Hom te gehoorsaam.


Jesus sê Hy “stuur ons soos skape tussen wolwe in” (10:16). Dalk is dit nog erger en loop ons op die pad ‘n paar leeus ook raak. Watter leeu staan voor jou deur? Watter krisis staan in jou pad en dit lyk nie of jy daaroor sal kom nie? Kom ons wees nie bang vir 'n geloofsvyandige mensewêreld nie! Kom ons weet en wees voorberei dat daar wolwe en selfs leeus op ons wag, maar ons hoef ons nie deur hulle te laat intimideer nie – want ons weet agter ons staan Jesus, die Leeu uit die stam van Juda, en Hy sal ons krag gee, Hy sal ons beskerm en ons die oorwinning laat behaal. Ervaar die volheid van Jesus Christus. Geen struikelblokke kan só groot en onoorkombaar wees dat dit ons van Jesus se liefde skei nie!


“Wie mense vrees, vrees nie meer vir God nie; wie God vrees, vrees nie meer mense nie”

(Dietrich Bonhoeffer).


Gebed: Hemelse Here, ek wil vandag opnuut weer al my vrese voor U voete kom neerlê. Vergewe my dat ek nog vir soveel dinge bang is al weet ek só goed dat U reeds ál my angs getemper het, dat U reeds op my lewenspad vooruit gegaan het om dit wat moontlik nog gaan gebeur, ook teen kan beskerm. Al weet ek nie wat nog in die toekoms aan die kom is nie, weet ek Wie het reeds gekom, daarom hoef ek nie eers vir die volgende minuut te vrees nie. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.