May 27, 2020

May 26, 2020

May 25, 2020

May 21, 2020

May 20, 2020

May 18, 2020

May 15, 2020

May 14, 2020

May 13, 2020

Please reload

Recent Posts

Gedagte vir Vandag

April 7, 2020

 

JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)

 

DIE GROOT OES (1)

 

DIE DEERNIS VAN JESUS

 

Matt. 9:35-38 – “Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie. Hy sê toe vir sy dissipels: ‘Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

 

Matteus sluit met hierdie paar verse van ons teks, opsommender wyse af met Jesus se gesag in Sy woorde (Matt. 5-7: Die Bergpreek) en Sy gesag in Sy dade (Matt. 8-9) terwyl Hy rondreis, mense leer en gesond maak. Die toneel is nou reggeskuif vir die volgende fase waar Jesus voortgaan om Sy gesagvolle optredes voort te sit, en die goeie nuus van die Koninkryk van die hemel te verkondig. Soos Hy deur die land reis, kom Jesus in aanraking met baie mense wat verward, “moeg en hulpeloos is.” Hulle nood raak Hom tot in Sy diepste wese. Terselfdertyd word die teenstand van die Joodse leiers al feller.

 

Die mense “was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie”. Die moegheid was nie noodwendig fisies nie, maar eerder die gevolg van Romeinse heerskappy wat hulle geteister het. Hulle het benewens hierdie uitmergeling, geglo hulle is aan bose magte in die lug uitgelewer wat tot allerhande kwale en siektes gely het. Elke fisieke toestand wat hulle nie kon verklaar nie, het hulle aan bose geeste toegeskryf. Die implikasie is dat Jesus “hulle innig jammer gekry” het en tiperend van Sy Messiasskap, intens begin om betrokke te raak in hulle nood en die versorgingstaak as die Goeie Herder (Joh. 10), van die “hulpelose skape wat nie ‘n wagter het nie”, by die godsdiensleiers oor te neem. En dáárvan, het die Joodse leiers nie gehou nie!

 

Deernis was ‘n uitstaande eienskap van Jesus se unieke persoonlikheid, daarom het mense graag na Hom geluister en na Hom gekom om genees te word. Omdat die ewige Jesus Christus vandag nog leef, is Sy deernis vir mense vandag nog nét so werklik as die tyd wat Hy in Israel se stofstrate gewandel het. Hy is steeds dieselfde Jesus wat gevul is met Goddelike weemoed.

 

Tye het nie juis verander nie, Jesus staan steeds met ‘n bloeiende hart na ons mense en kyk, mense wat die skerwe van ‘n stukkende lewe probeer optel; mense wat soebat om wakker te word uit ‘n nagmerrie van ‘n gebroke lewe; gesinne wat stukkend is, ouers wat uitgeput is; kinders wat verward en onseker en selfs net so bang as hul ouers vir die toekoms is; mense wat daagliks geteister word deur siekte; mense wat moeg is vir al die misdaad en korrupsie.

 

Hierdie dinge behoort nie so te wees nie. Ons is nie veronderstel om te leef as mense wie geen Herder het nie. Blind of stom of siek of onseker of hartseer, dit maak nie saak nie. Na sulke mense het Jesus gekom. Sulke mense het gehoor: “Glo jy dat Ek dit kan doen?” En “moet jou nie ontstel nie, glo net!” Hy is steeds dieselfde Jesus Christus waarvan ons lees in Matteus 9 en Hy is vandag nog net so besorg oor ons as wat Hy was tydens Sy omswerwinge op aarde. Sy Woord is vandag steeds kragtig om te genees, om te versterk en om rigting in die lewe te bied.

 

Dit word vertel van ‘n groep vriende wat ‘n spesiale genesingsdiens gereël het vir ‘n Amerikaanse skrywer, Joni Eareckson, wat haar nek in ‘n duikongeluk gebreek en verlam is. Ná die diens was sy oortuig dat die Here haar sou gesond maak, maar genesing het nie gebeur nie en sy het gedink dit was omdat sy te veel sonde gedoen het, of, nie genoeg geloof gehad het nie. Sy sou weldra later besef dat die Here haar juis déúr haar siekte wou gebruik. Omdat sy verlam was, het haar getuienis ‘n veel groter trefkrag gehad. “Swaarkry en siekte is meermale die verhoog vanwaar ons geloof sigbaar word aan die wêreld,” het sy geskryf.

 

Indien jy voel dat die lewe jou sleg behandel, of met wanhoop vervul is, of as jy nie weet waarheen om te draai vir inspirasie en krag nie, onthou die deernis van Jesus. Hy is in jou ellende by jou om te bemoedig in die krag van Sy nimmereindigende liefde. Dit is eers wanneer jy ernstig siek word, dat ‘n mens opnuut ontdek hoe kosbaar die lewe is, dat gesondheid genade is en nie vanselfsprekend is nie. Met nuwe insig verander jou waardebepalings dan om met ander oë na die lewe te kyk, die lewe wat eintlik nog voorlê, die lewe wat vir jou by God wag! Die lewe wat Jesus vir jou en my moontlik gemaak het, en hoopvol, na die toekoms te hunker.

 

“In Christus word die hart van God geopenbaar, en groter vertroosting kan daar nie wees as om in die hart van God te rus nie” (Andrew Murray).

 

Gebed: Here, vergewe my wanneer ek worstel met vrae waarom U my nie gesond maak wanneer ek siek is nie. In die ander kant verstaan ek ook dat U met siekte, my wil leer van my onvermoë, en U groot krag! Maak my ‘n getuie van U liefde, al verstaan ek nie altyd alles nie. Dankie dat ek immers kan bid en wéét, dat U in U vrye welbehae, ‘n verlossende daad kan doen. Dankie dat ek altyd na U toe kan draai vir inspirasie en krag, maak nie saak hoeveel die lewe soms druk nie. Amen.

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.