Gedagte vir Vandag


JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE – DRIE GENESINGS!

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34)


TWEEDE GENESING: DIE GENESING VAN DIE OFFISIER SE SLAAF (2) – VREUGDE IN ‘N STANDVASTIGE GELOOF!

(Luk. 7:1-10; Joh. 4:43-54)


Matt. 8:9-12 – “Maar die offisier sê: … Ek is ook ‘n mens wat onder gesag staan en ek het soldate onder my. Vir een sê ek: ‘Gaan daarheen!’ en hy gaan; en vir ‘n ander: ‘Kom!’ en hy kom; en vir my slaaf: ‘Doen dit!’ en hy doen dit. Jesus was verwonderd toe Hy dit hoor, en Hy sê vir die mense wat agter Hom aan gekom het: ‘Dit verseker Ek julle: Ek het nog by niemand in Israel so ‘n groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle: Baie sal van die ooste en die weste af kom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daarbuite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners.”


Matteus vertel vir ons van Jesus wat ‘n tweede persoon genees nadat Hy sy Bergrede afgehandel het en na Kapernaum teruggekeer het. Hierdie tweede genesing betrek ‘n slaaf wat ook uit die gemeenskap uitgesluit is weens sy status in die gemeenskap. Terwyl Jesus se eerste genesing van die melaatse man die grens tussen rein en onrein fisiek oorsteek, vra die Romeinse offisier wat sy slaaf se saak by Jesus bepleit, dat Jesus nie dit fisiek hoef te doen nie, ’n woord is genoeg. As iemand wat self gesag uitoefen en onder gesag staan, weet hy dat selfs net ’n bevel genoeg is om dinge te laat gebeur. “Sê maar net ’n woord” (v. 8b), is ’n aanduiding van die offisier se geloof in Jesus se gesag en dat die genesing selfs oor ’n afstand kan plaasvind.


Die Romeinse offisier is as heiden daarvan bewus dat ’n Jood nie sy huis mag binnegaan nie en hy wil Jesus geen moeite aandoen nie; hy is diep bewus van sy onwaardigheid teenoor Jesus en wil Hom nie verplig om onder sy dak in te kom nie. “Jesus was verwonderd” oor die geloof van die offisier. Hier was ’n voorbeeld waaruit die skare ook kon leer. Daarom verklaar Jesus met nadruk dat Hy “so ’n groot geloof selfs in Israel” nie gevind het nie. Die Jode was maar alte geneig om op grond van die verdienste van mense te pleit, maar hier was ’n man wat uitsluitlik op die gesag, hulpvaardigheid en liefde van Jesus vertrou het. Hy maak geen aansprake nie, maar pleit net op grond van genade.


Terselfdertyd rig Jesus ook ‘n waarskuwende woord aan die Joodse omstanders, dat die blote afkoms van Abraham geen waarborg vir redding is nie. Immers, “mense vir wie die koninkryk bedoel is”, dit wil sê die uitverkore Joodse volk, sal ewig verlore gaan as hulle nie soos hierdie offisier glo nie. Die weldade word nie op grond van verdienste verleen nie, en is juis daarom nie beperk tot die Joodse volk nie, maar is beskikbaar vir almal wat in Jesus Christus glo. Daarenteen sal baie heidene uit die hele wêreld as die ware kinders van die koninkryk “saam met Abraham, Isak en Jakob” aansit aan die Messiaanse feesmaal.


Jesus se verklaring open ’n nuwe perspektief ten opsigte van die koninkryk van God. Geloof kry uitdrukking in die vertroue op Jesus, wie die geloof-gewer is! Soms faal ons gelowiges se geloof ook erg en oorval hewige twyfel ons. Soms kom daar twyfel of die Bybel werklik die enigste waarheid is. Ons ontmoet mense wat in totale ongeloof leef, maar hulle is so oulik, fatsoenlik, ordentlik, respektabel en dit gaan uitstekend met hulle. Dan wonder ons of hulle regtig so verkeerd is? Sal sulke mooi mense werklik verlore gaan sonder Jesus? Is óns ooit reg? Selfs mense van ander gelowe doen anders as ons – daar is van hulle wat byvoorbeeld vyf keer op ‘n dag bid – baie van ons bid net Sondae. Al hierdie twyfel asook die ander duisende soortgelyke vrae en stellings klink menslik en bly soms onbeantwoord.


Maar, hoe wil die Heilige Gees werk? Die Gees wil geloof skenk aan die aandagtige luisteraar. Die een wat, tydens die erediens, gefokus is op die belofte van die Evangelie wat verkondig word, want JESUS IS DIE EVANGELIE! Dáár werk die Gees geloof in hulle harte. Só ontstaan ook meteens die egte ervaring! Terwyl ‘n mens LUISTER na die verkondiging, kom die Gees om jou harde hart sag te maak; om lig in duisternis te laat skyn; om dood met lewe te vervang. Hy werk dan die geloof wat CHRISTUS vasgryp en sê: “Ek is ook Syne, want Hy het my op die kruis Syne gemaak”“Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom. 8:16). Hy beloof dit dan swart-op-wit!


Ware geloof laat nie vir Christus op ‘n afstand bly om bewonder te word nie, soos die Jode gedoen het nie, of soos ‘n mooi ornament in jou vertoonkas nie! Nee, ware geloof maak HOM jou eie ómdat Hy éérste aan jou beloof het dat Hy jou Syne gemaak het op die kruis! Ons het nie tekens nodig om Jesus te beleef nie – die kruis is die teken! Geloof in Jesus Christus maak die deure van God se koninkryk vir jou oop. Diegene wat weier om in Jesus Christus te glo, “sal in die diepste duisternis daarbuite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners.”


“Geloof omtrent God is net kennis oor God maar geloof in God beteken dat ek my volle vertroue in Hom plaas en sonder twyfel glo dat Hy sal wees en doen volgens wat Hy gesê het” (Martin Luther).


Gebed: Here, ek bely dat ek soms soos Tomas is oor geloof – ek wil sien en voel. My geloof sit in my vingerpunte en in my oë. Kom my ongeloof tot hulp, o Heer. Laat my deur U liefde glo en waar ek groei en liefhet, laat my hoop op ‘n standvastige geloof. Dankie vir U Gees wat dit kom verander deur die saad van geloof in my hart te laat ontkiem, sodat dit nie nodig is om tekens te soek om te glo nie, maar dat die kruis vir my genoeg is om te glo in U, die Lewende Christus, my Here en my Verlosser. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.