E-Kerk : Gedagte vir Vandag


Volgens oorlewering: Die plek van aankondiging van Jesus se geboorte in Nasaret. (Binne die Kerk van Aankondiging.)

DIE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS (1) – SKOKKEND: ‘N SKANDAAL IN JESUS SE FAMILIE!

(Luk. 2:1-7)


Matt. 1:18-20 – “Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit geblyk dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verlowing stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: ‘Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees.”


Matteus kondig, amper so half onpersoonlik, dié belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld, “van die geboorte van Jesus Christus,” aan. As ons egter dieper na hierdie aankondiging kyk, sien ons die belangrike betrokkenheid van God met die mens raak. Vir meer as 400 jaar het Israel niks van God gehoor nie (tydperk tussen die Ou- en Nuwe Testament) en nou wil Matteus hierdie goeie nuus aan die Jode bekend maak. God het nie gesit en niks doen in daardie tyd nie, Hy het die geboorte van Sy Seun as die Verlosser van hierdie sondige mense van die wêreld beplan, en die tyd was nóú ryp om dit aan te kondig.


Sonder om enige noemenswaardige besonderhede te verskaf en ook nie eers Jesus se aardse moeder by name te noem nie, sê Matteus dat sy swanger is, dit terwyl sy ongetroud en nog verloof was aan Josef, Jesus se aardse pa. Huwelike is in daardie tye deur die ouers gereël wanneer die kinders nog baie jonk was, selfs so jonk as 12. Onderhandelinge vir die toekomstige huweliksvoltrekking was deur die ouerpare van die seun en dogter gedoen, soms sonder dat die twee eers mekaar gesien het. Indien die twee ouerpare sou ooreenkom, is daar ‘n kontrak voor die “oudste” van die dorp onderteken en die pa van die meisie het haar dan aan die voornemende bruidegom beloof. Die twee jongmense is dan as verloof beskou totdat die huwelik eendag voltrek kon word. Die verlowing was ook reeds as ‘n huweliksbevestiging gesien, alhoewel die meisie nog by haar ouers gewoon het.


Dit is in hierdie stadium wat Josef homself, in ‘n dilemma bevind. Sonder dat hy dit seker kon verstaan, word hy betrek by sy “aanstaande” omdat sy swanger is. “Josef, wat aan die wet van Moses getrou was,” moes eintlik, omdat die wet dit vereis, die nuus bekend maak dat sy verloofde swanger was. Dit sou beteken dat sy in die openbaar verneder word en dan gestenig moes word (Deut. 22:20-21). Hy kies egter om haar (en waarskynlik homself) die skande en bespotting te spaar en besluit om die “verlowing stilweg te verbreek.” Dit lyk na ‘n liefdelose optrede van Josef omdat sy verloofde ‘n baba verwag en hy wéét dit nie sy kind is nie. Dit beteken ook dat hy kontrakbreuk sou pleeg en sy eer aangetas word. Geen ouerpaar sou ooit weer hulle dogter aan hom beloof het nie.


Dit is egter dan, terwyl hy hierdie innerlike stryd voer met homself en miskien reeds met ‘n klip in sy hand, dat God Homself aan Josef in ‘n droom openbaar. Sonder om vir Josef die detail te verduidelik hoe sy swanger geword het, sê Hy Josef “moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees.” Dit is vir Josef om te glo of nie. Menslik gesproke sou hy kon glo dat Maria egbreuk gepleeg het, en hy van haar behoort te skei. Niemand sou hom kon verkwalik daarvoor nie. Daarteenoor het die engel hom meegedeel in ‘n droom dat Maria swanger is deur die Heilige Gees. Hy moes kies wat hy wil glo!


Josef het sy regte prysgegee en die liefde laat seëvier. Deur die regte keuse te maak, het hy die teenwoordigheid van die Here ervaar en daardeur die grootste avontuur en geluk in sy lewe gevind – hy het God gevind! Hy is ingesluit in God se wêreld. Sy mag as man in die destydse samelewing, het plek gemaak vir die Almagtige. Dit gaan hier oor God wat Homself in die wêreld en in Josef se lewe “inskep”. Sal ons dieselfde kan doen? Sal ons God toelaat om Homself by ons “in te skep” sodat ons ook die grootste avontuur van die Waarheid en die Lewe, kan ondervind” Die keuse is joune!


“Die Naam van Jesus Christus is geskryf aan die bopunt van elke bladsy van die moderne geskiedenis” (George Bancroft).


Gebed: Here, ek besef in nederigheid dat U besluite van ewigheid af al is. Soos ‘n kindjie voor sy geboorte reeds as kind bestaan, of voor die mens gevorm word in die buik van sy moeder, het U reeds besluit, wanneer dit U behaag, hierdie kindjie die lewenslig sal aanskou. Van ewigheid af tot nou, en wat van nou af gaan gebeur en in die toekoms nog sal gebeur, lê vas en klaar soos deur U soewereine besluite, gereed. Vir my menseverstandjie en vermoëns is dit te ontsaglik om in te neem of ooit naastenby te begryp. Ek kan dit maar net met geloofsvertroue in U hande laat. Here, dankie dat ek ook ingesluit is in U raadsplan, en daarom bid ek vir elkeen wat steeds verhard in die sonde en U nie wil erken nie. Wees hulle genadig Here want ek weet “U het geen behae in die dood van sondaars nie” (2 Pet. 3:9). Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon