July 7, 2020

July 6, 2020

July 3, 2020

July 2, 2020

July 1, 2020

June 30, 2020

June 29, 2020

June 26, 2020

June 25, 2020

June 23, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

May 1, 2019

Anne Sullivan en Helen Keller

 

LAASTE OPDRAGTE (5) – WERK SAAM; DIEN SAAM!

 

Rom. 16:21-23 – “My medewerker Timoteus stuur vir julle groete, en so ook Lucius, Jason en Sosipater, my volksgenote. Ek, Tertius, wat die brief neergeskryf het, stuur as ‘n medegelowige ook my groete. Gaius, my gasheer en ook gasheer van die hele gemeente hier, stuur ook groete. En dan ook nog groete van Erastus die stadstesourier, en van broer Kwartus.”

 

Vir die eerste keer hoor ons nou van die mense wat Paulus tydens die skryf van sy brief aan die Romeinse-Christene, omring en ondersteun het. Die werk in God se diens is nooit ‘n individuele poging nie. Medewerkers is feitlik onontbeerlik en dit blyk uit al Paulus se groete boodskappe, dat die vroeë Christene saamgewerk het. Selfs die mees eenvoudigste werkie, was as diens aan God beskou.

 

‘n Gemeente bestaan uit mense wat elkeen ‘n gawe van die Heilige Gees ontvang het, elke lid het ‘n bepaalde funksie en plek waar hy of sy dit kan aanwend as bydrae tot die uitbreiding van God se koninkryk. “Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde” (Ef. 4:16). Daar moet dus samewerking en harmonie wees tussen al die liggaamsdele: “Die oog kan nie vir die hand sê: ‘ek het jou nie nodig nie.’ Die kop kan weer nie vir die voete sê: ‘ek het julle nie nodig nie.’ Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik …” (1 Kor. 12:21-22).

 

In 1 Korintiërs 12 gee Paulus vir ons ‘n paar riglyne hoe om hierdie gawes, hierdie geskenke van God reg aan te wend, en nie sommer gebruik net soos ons wil nie. Elke gawe moet gebruik word om die Here te verheerlik. Selfs Tertius het sy skryftalent in die Here se diens gestel want om een of ander rede, (moontlik oogmoeilikheid?), kon Paulus nie sy eie briewe skryf nie, maar dit aan Tertius gedikteer. Wanneer Paulus self geskryf het, was dit in “groot letters” (Gal. 6:11).

 

“Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal” (v. 7). Die Here gee vir ons die gawes om daarmee, mekaar te dien. Elkeen moet met sy besonderse gawe, sy plekkie in die “liggaam” vol staan en sy of haar deeltjie bydra. Daarmee bou ons gemeenskaplike verhoudings, ons deel verantwoordelikhede en help mekaar – as ons bymekaar is, “kan ons deur mekaar se geloof bemoedig word” (Rom. 1:12). Dit is makliker om die regte pad van geloof te loop wanneer ander saam met ons loop en ons mekaar in die “Weg en die Waarheid en die Lewe” (Joh. 14:6), bemoedig, en bemoediging is deel van diens, deel van gawes deel.

 

Greg McKinnon vertel van ‘n dogtertjie wat in ‘n inrigting vir geestelik versteurdes opgeneem is. Sy is in 'n klein hokkie in ‘n kelder opgesluit want sy het almal aangeval wat met haar probeer kontak maak het. Daar was geen hoop op herstel vir haar nie en sy sou die res van haar lewe in daardie hok moes bly. ‘n Afgetrede verpleegster het egter geglo daar is hoop en met God se hulp sal die dogtertjie herstel. Sy het koekies vir die kind, Annie, geneem en binne haar bereik, by die hok geplaas. Aanvanklik het niks gebeur nie maar later het Annie die koekies begin eet. Die verpleegster het daarna elke Donderdag ‘n glashouer vol koekies gebring. Annie het beter geword en is na ‘n gewone kamer geskuif en uiteindelik kon sy ontslaan word. Annie het egter besluit om daar te bly en ander te help. Annie se eintlike naam is Anne Sullivan, en sy het Helen Keller geleer om te kommunikeer met die wêreld wat sy nie kon sien of hoor nie.

 

Hier in Romeine 16, het Paulus verskeie name genoem, elkeen ‘n ander mens, elkeen met ‘n ander beroep, elkeen wat ‘n verskillende posisie beklee het in die samelewing, maar elkeen met dieselfde doel: OM DIE HERE EN MEKAAR TE DIEN met die bekwaamhede en geleenthede wat uniek is aan hom- of haarself. Van baie van hierdie medewerkers weet ons vandag nie veel nie, tog word hulle deur God onthou en in Sy geïnspireerde Skrif opgeteken, as voorbeeld vir ons. Rick Warren sê in sy boek “Die Doelgerigte Lewe”: ‘Ons is nie vir almal in Christus se Liggaam verantwoordelik nie, maar teenoor hulle verantwoordelik.’ God verwag ons moet sy instruksies volg wat in die Bybel opgeteken is want elke gelowige vervul ‘n onmisbare funksie in Sy Liggaam, die kerk. Begin vandag die Here dien deur vir medegelowiges op te offer. As hulle dit nie onthou nie – God sal!

 

“Ons moet eerder besluit waar ons waardevol kan wees, as hoe waardevol ons is” 

(E.Z. Friedenburg).

 

Gebed: Here, U ken die stem wat hier praat, dit is die stem van een van U kinders wat so dikwels by U kom kla en kom vra. Vandag wil ek egter kom en U vra om my te leer om met meer dade as woorde te bid. Wys my hoe ek kan dien, hoe ek U liefde sigbaar aan ander kan maak, hoe ek met gewilligheid ander se voete kan was. Wys my waar ek kan dien tot eer en verheerliking van U wonderlike Naam. Amen.

 

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.