January 28, 2020

January 27, 2020

January 24, 2020

January 23, 2020

January 22, 2020

January 21, 2020

January 20, 2020

January 17, 2020

January 16, 2020

January 15, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

April 1, 2019

DIE EVANGELIE IS VIR ALLE MENSE (4) – GOD IS DIE GOD VAN HOOP!

 

Rom. 15:13 – “Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!”

 

Vergelyk ook 1 Petrus 1:3 – “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop.”

 

Ons het Vrydag reeds aandag geskenk aan Rom. 15:13 maar ons het vanoggend gevoel dat hierdie vers die één vers in die Romeine brief is wat uitgesonder kan word, want, waar God verheerlik word, is daar hoop, vreugde en vrede en wanneer God se ewigdurende en allesomvattende liefde, bygevoeg word, kan ons dit gesamentlik beleef. As ons die wêreld in oënskou neem, voel ‘n mens verlore en selfs hooploos want die wêreld lyk hopeloos. Maar die hoop waarvan Paulus skryf, is nie gegrond op omstandighede nie, maar in God sélf. Wêreldse hoop is gevestig op ‘n ‘miskien’, terwyl Bybelse hoop ‘beslis’ is, want God is nie miskien nie, Hy is beslis, Hy is “ons BRON van hoop!”

 

Hoop het ‘n groot rol in die omstandighede van die gemeente in Rome gespeel. Paulus het hierdie gedeelte juis gerig aan groepe van die gemeente wat min in gemeen gehad het. Die ‘sterkes in geloof’ kon geïrriteerd raak met die ‘swakkes’; die Joodse-gelowiges het eintlik neergesien op die heidense-gelowiges terwyl die heidense-gelowiges nog gesukkel het om die verwarrende filosofieë van Christen-godsdiens te verstaan. Dan was hulle gesamentlik nog onderworpe aan vervolging, vernedering en armoede. Hierdie sentimente verdwyn nie wanneer jy ‘n gelowige word nie, maar hoop groei in gemeenskap. Deur ons aan mekaar te verbind inspireer dit ons om eengesind te wees en om óm te gee vir mekaar – koinonia! “Ons is ‘n nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop.” Hoop is iets wat ons het op grond van ons toekoms in Christus. Hoop gaan saam met die belofte van Christus se wederkoms en ‘n ewige lewe.

 

Ons sê graag: “Waar daar nog lewe is, is daar hoop”. Dis baie menslik dat ons so redeneer. Ons almal soek tog na iets sigbaars, tasbaars – strooihalmpies om aan vas te hou, al is dit maar ʼn skrale troos. Wanneer dit erg beroerd met ons gaan, probeer ons ‘n toekoms bou op flentertjies van die lewe wat nog oorgebly het – inderdaad, maar ʼn wankelrige hoop, ‘n hoop wat op omstandighede gevestig is. Weet jy, die Bybel draai hierdie spreekwoord op sy kop: Dit is níé: waar daar nog lewe is, is hoop nie, maar waar hóóp is, dáár is lewe! Dit is die uniekheid van God: Hy heers oor die omstandighede. “God is die bron van hoop”, nie omstandighede nie. Ons hoop nie solank daar lewe is nie, ons hoop solank God daar is!

 

En God is altyd daar – daar waar mens maklik perspektief verloor en jy verval in ‘n toestand van totale hoop-lóósheid! Hoe kan ons bly hoop? Hoop op God alleen! Vergeet van jou eie voorkeure en van die verskille wat jy met jou medegelowiges het; vergeet van jou probleemsituasies en lewensomstandigede – hoe goed of sleg ook al; kyk sáám met jou medegelowige na die Skrif – die Skrif leer ons dat al sou ons van die hele wêreld verlate wees, ons nooit van God verlate is nie (Jes. 41:10). Soek saam in die Skrif na God se wil vir ons geloof en geloofslewe en wéét dat die BRON “ons deur ons geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat ons hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!” Ons kan op God en Sy beloftes gefokus bly in tye van swaarkry.

 

Ons lewe en toekoms is vasgeanker aan die Here Jesus. Daardie Vrydag toe dit donker geword het op Golgota het Hy sy lewe prysgegee om ons te bevry uit die greep van ‘n duistere sondeverlore bestaan en ons kom verlos van dit wat ons van God en Sy reddende teenwoordigheid vervreem het! Moet dus nie wanhoop nie. Al voel jy dat jy jou allerbeste probeer het – tog het jy misluk; jou planne noukeurig en sorgvuldig uitgelê – tog het alles skeef geloop. Ons hét die hoop! Nie in iets van onsself nie, of in iets van die aarde nie – “God is die Bron van ons hoop, Hy is die God van hoop”! By Hom kan daar nie hooploosheid of enige wanhoop wees nie ... dit sou met Sy goddelike wese bots. Deur ons geloof in God se kragtige teenwoordigheid kan ons maar net ons hande uitsteek in kinderlike afhanklikheid na God toe en op Hom vertrou.

 

“Hoop is die onwankelbare sekerheid dat God se beloftes sal realiseer – gegrond nie op ‘n ydele wens nie, maar op die werklikheid van die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus”

(Tissa Balasuriya).

 

Gebed: Dankie Vader, dat die vlam van hoop helder brand in my omdat ek in U glo, ongeag van my lewensomstandighede. Dankie dat ek nie net op die toekoms mag hoop nie, maar reeds nou U genade en die vervulling van U beloftes kan ervaar. Help my om styf vas te hou aan U, die Bron van hoop, wanneer dinge hopeloos lyk. Dankie Here, vir die vrede en vreugde wat U ons gee. Dankie dat U die God van hoop is, dat Uself my hoop is. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.