January 28, 2020

January 27, 2020

January 24, 2020

January 23, 2020

January 22, 2020

January 21, 2020

January 20, 2020

January 17, 2020

January 16, 2020

January 15, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

March 5, 2019

LIEFDE IS DIE VOLLE UITVOERING VAN DIE WET (3) – LIEFDE BRING GEHOORSAAMHEID!

 

Rom. 13:11-12a – “En dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby; dit is amper dag.”

 

Vergelyk ook Joh. 14:18-19; 23-24 – “Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. Nog net ‘n klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe ... As iemand My liefhet, sal hy My woorde ter harte neem; en My Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie My nie liefhet nie, neem My woorde nie ter harte nie; en die woorde wat julle hoor, is nie Myne nie maar die Vader s’n wat My gestuur het.”

 

Die aand voor Jesus se kruisiging, het Hy met ons gepraat soos ‘n sterwende vader met Sy kinders, en getroos met die belofte dat Hy ons nie soos weeskinders sal agtergelaat wanneer Hy terug na Sy Vader gaan nie. Sy weggaan is nie van so ’n aard dat Hy nooit meer enige kontak met ons sal hê nie, want Hy kom weer na ons toe. Ons moet net in gedagte hou dat dit “nodig is om te weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat ons uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby; dit is amper dag.”

 

Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die vyandige wêreld Hom nie meer as ’n sigbare mens gesien nie, maar ons dissipels wat geleer het om met die geloofsoog na Jesus te kyk, sal Hom bly “sien” (Joh. 14:9). Net soos die wêreld is ons deur die kruisiging fisiek van Jesus geskei, maar geestelik sal ons Hom bly “sien” as die Seun van God. Die kruisdood is nie die einde van Sy lewe nie omdat Hy die lewe in Hom het: “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense” (Joh. 1:4).

 

Hierdie lewe van Jesus word oorgedra op ons gelowiges, omdat ons “tot geloof in Hom gekom het” en daarom sal ons lewe, al sou ons aardse lewe tot ‘n einde kom wanneer ons sterf: “Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur Hom lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe” (Joh. 6:57). Dit word bevestig deur Jesus se opstanding wat ál ons twyfel en ontsteltenis, verander in hoop!

 

Na Jesus se opstanding, maar veral ná die koms van die Heilige Gees wat volle insig gebring het, is Jesus se opdragte nie net bekend nie, maar word ook in ons daaglikse lewe, uitgevoer. Hierdie gehoorsaamheid wat met dade geopenbaar word, is die bewys van die liefde vir Jesus. Dit beklemtoon die skeidingmaker tussen dissipels- en teenstanders van Jesus, kerk en wêreld. Die wêreld ontvang geen openbaring nie, omdat daar nie liefde vir Jesus is nie, omdat hulle nie Jesus wíl kén nie! Daarenteen, waar die liefde vir Jesus aanwesig is, word Sy woorde ter harte geneem wat gevolglik die inwoning van die Vader en Jesus verseker. Hulle word dan in die harte en lewe van ons gelowiges, steeds toenemend, deur die Heilige Gees geopenbaar.

 

Wanneer die Heilige Gees ons die almag van God laat smaak deur die inwonende Jesus Christus, verander dit ons gelowiges se harte. Gehoorsaamheid aan Jesus se opdragte kom uit ons hart uit. Dit laat ons anders optree, uit gehoorsaamheid anders laat doen. Wanneer jy vir byvoorbeeld vir jou eggenoot sê dat jy hom/haar soms liefhet, maar soms sukkel om lief te hê, dui dit op ‘n wankelrige liefdesverhouding – net so is God nie tevrede met geleentheidsliefde of geestelike traagheid nie, dan “slaap” ons nog. Wanneer ons nie meer gemotiveerd raak deur God se Woord te lees nie, kerk toe te gaan nie, of ons aanbidding slegs ten tye van nood, aangewend word, is dit tekens van ontkenning van Jesus wat Homself nie gespaar het om uit liefde, Sy álles, vir ons te gee nie! Hoe is dit dan moontlik om enigiets van onsself aan Hom, terug te hou? As ons God besit, besit ons die allerbeste! Dan het ons wakker geword!

 

       “Gehoorsaamheid aan God is die onweerspreekbare getuienis van volkome en opregte                 liefde vir Hom” (Nathanael Emmons).

 

Gebed: Here, dit is só maklik om te sê ek het U lief maar wanneer ek myself meet aan my gehoorsaamheid aan U, voel dit soms asof my oorgawe aan U, te veel gevra is. U het Uself nie gespaar om U álles vir my aan die kruis te gee nie, daarom pleit ek vir matelose toewyding en oorgawe aan U. Gees van God, herinner my daagliks dat dit opstaantyd is, die nag verby is en ek daarom nie onverskillig moet wees om elke geleentheid te gebruik, om te streef na Christusgelykvormigheid in my woorde en dade, want ons lewe in ‘n goddelose tyd (Ef. 5:16). Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.