May 27, 2020

May 26, 2020

May 25, 2020

May 21, 2020

May 20, 2020

May 18, 2020

May 15, 2020

May 14, 2020

May 13, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

February 20, 2019

RIGLYNE VIR DIE CHRISTELIKE LEWE (10) – DIE SAGTE VOETSTAPPE VAN VREDE!

 

Rom. 12:18 – “As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.”

 

Vergelyk ook Matt. 5:9 – “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.”

 

Paulus kwalifiseer sy opdrag om in “vrede te leef met alle mense”, deur by te voeg dat ons gelowiges ons kant moet skoon hou. “Sover dit van ons afhang en as dit moontlik is”, moet ons nie die oorsaak wees van konflik nie. Hierdie opdrag is nie altyd so maklik nie Paulus. Oral rondom ons trek daagliks rook van huise, busse, treine, binnebande, en noem maar op, wat brand – die oorsaak van ontstoke mense. Moet ons dit maar net gelate aanvaar? Daarom voeg Paulus by, “sover dit van jou afhang.” Elkeen wat voor Jesus die knie buig, pak die wapens weg en plant die vlag van Sy vrede, dit is ‘n oorwinningsvlag wat reeds 2000 jaar gelede by Golgota begin wapper het.

 

Vrede het ‘n rimpeleffek. Ons verhouding met God rimpel uit na ons gesin, familie, vriende, gemeente en almal met wie ons daagliks in aanraking kom. In die huidige gespanne politieke toestand wat in ons land heers, is dit miskien nodig om weer die vrede wat Jesus na hierdie aarde gebring het, te verkondig; op te hou om onsself te besmet met net-wat-mens-kan-sien-negatiwiteit, en God se perspektief gaan soek op alles. Jesus het Sy lewe gegee ter wille van vrede: “... Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede” (Luk. 1:78-79). Kan ons ander se voetstappe ook rig op die pad van vrede?

 

Om ‘n “kind van God” genoem te word, is ontsaglik. Dit beteken ons is deur Sy genade toegelaat om deel te word van Sy kring van vrede op aarde. Om “kinders van God genoem” te word is om soos die Vredevors wat hierdie wêreld ingekom het, te wees. Die vredemakers sal geseën word omdat hulle vrede verkondig en is navolgers van God in die hemel. Hulle maak vrede op ‘n vreemde, selfverloënde manier. Hulle is anders, eintlik wêreldvreemd. Hulle gaan soek vrede, draai die ander wang, loop die tweede kilometer. Hulle is “kinders van God” want hulle soek nie vrede ter wille van eie gewin en persoonlike voordeel nie, maar soek vrede om met dankbaarheid in God se koninkryk te kan dien.

 

Enigeen wat wedergebore is deur die Gees het ‘n brandende begeerte om Jesus se vrede te omhels en ander daarvan te oortuig. Ons is as “kinders van God,” Sy ambassadeurs op aarde. As Christen-gelowiges is ons God se “vredeskorps” wat ander moet oortuig van Christus se vrede wat die engele aangekondig het 2000 jaar gelede, Christus wat aan die kruis met Sy laaste sterwensasem kon uiter: “Vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Die opgestane Christus wat met die sagte voetstappe van vrede aan Sy radelose, bang en verbysterde dissipels verskyn en drie maal vir hulle sê: “Vrede vir julle.” Deur die Gees van Christus, verander ons en word ons deel van God se gesin. Níks is dan ooit weer dieselfde nie!

 

Christus kom met sagte voetstappe van vrede ons lewe binne om daarin ‘n nuwe liefde te voorskyn te roep. Wanneer Hy ons lewens deur Sy Gees binnedring, word Hy alleenheerser in jou gees, word jy ‘n mens van vrede. Dan word jy nie iemand wat “ter wille van die vrede,” die verkeerde doodluiters aanvaar en maar laat voortwoeker nie, maar iemand wat “sover dit van jou afhang en as dit moontlik is”, ‘n positiewe gesindheid van vrede behou – “die vrede wat Jesus vir ons nalaat wat nie die soort vrede is wat die wêreld gee nie” (Joh. 14:27). Dan kry jy dit reg om in harmonie met ander te leef, en wie weet, dalk veroorsaak jou voorbeeld van vredevolle liefde,  dat hulle ook daarna sal hunker, “dat hulle ook hul voetstappe sal rig op die pad van vrede”.

 

Iemand het gesê dat “vrede liefde is wat rus vind in die Drie-eenheid”: God die Vader gee vrede (1 Tess. 5:23); Jesus Christus is die Prins van vrede (Jes. 9:6) en die Heilige Gees skep vrede in ons hart en lewe (Gal. 5:22-23). Daar is net een manier hoe ons verseker kan word van vrede en gemoedsrus in hierdie veeleisende en gejaagde lewe waaraan ons blootgestel is, dit is om God te ken en ‘n ware “kind van Hom” te wees: “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” (Ps. 62:2). Om stil te word voor God in gebed, bring vir ons ware vrede want Hy is ons anker in die storms en onvrede wat in hierdie lewe om ons woed. Die vrede van God is een van die merktekens dat God deur sy Gees in jou lewe teenwoordig is.

 

      “Vrede is nie die stilte wat kom as die oorlog verby is nie; vrede is die gevoel van                             broederskap wat ons verhoed om ‘n oorlog te begin” (Immanuel Kant).

 

Gebed: Here, die wêreld om my is oorweldig met onrus en geweld wat werklike vrede net ‘n begrip maak en nie meer ‘n waarheid nie. Ons smag na vrede, daardie vrede wat van Uself kom. Dankie vir die innerlike sielevrede wat U aan my gee, ‘n vrede wat niemand van my kan wegneem nie want ek ken die Vredevors. Here, daarom bid ek dat U vir ons vrede gee in ons mooi land sodat ons opnuut U liefde, kalmte en vreedsaamheid sal ervaar. Verwyder die aggressie, onrus en liefdeloosheid van ons mense, hulle wat glo dat opstande en verwoesting van eiendom, ‘n oplossing sal bring. Skenk U vrede ook aan hulle. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.