April 10, 2020

April 8, 2020

April 8, 2020

April 7, 2020

April 6, 2020

April 3, 2020

April 2, 2020

April 1, 2020

March 30, 2020

March 30, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

October 22, 2018

GOD SE VERKIESING VAN ISRAEL (5) – GOD SE VRYE VERKIESING!

 

Rom. 9:10-13 – “En dis nie al nie. Rebekka was net een keer swanger, deur ons voorvader Isak. Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê: ‘Die oudste sal die jongste dien.’ Daar staan ook geskrywe: ‘Vir Jakob het Ek liefgehad, maar vir Esau het Ek gehaat.’ Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat ‘n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep.”

 

Vergelyk ook Joh. 6:44-45 – “Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie na my toe trek nie; en Ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe: ‘En hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is.’ Elkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het, kom na My toe.”

 

Nog ‘n voorbeeld van dieselfde waarheid, dat “nie almal wat van Israel afstam, werklik Israel is nie,” word deur Paulus aangevoer. Isak, die seun van die belofte, se tweeling seuns Jakob en Esau is feitlik in alle opsigte dieselfde, tog maak God onderskeid tussen hulle en verkies die jongste, Jakob, bo die oudste. Hierdie keuse berus nie by hulle ouers of hulleself nie, want dit geskied nog voor hulle geboorte, “toe (Rebekka) se kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie,” maar enkel op die “besluit van God wat gegrond is op die uitverkiesing; dit hang dus nie af van wat ‘n mens doen nie, maar van Hom wat jou roep.”

 

God beskik oor die lotgevalle van volke en mense, Hy “roep” wie Hy wil. Indien dit anders was, sou God bepaal word deur die mens, deur faktore buite Hom. Die aanhaling uit Maleagi 1:4: “Vir Jakob het Ek liefgehad, maar vir Esau het Ek gehaat”, kan maklik ook verkeerd verstaan word – ons God van liefde haat nie mense nie. Die bedoeling is dat God Esau nie liefgehad het met die uitverkiesende liefde waarmee hy Jakob liefgehad het nie. Paulus wil dus nie sê dat Esau of elke lid van sy nageslag (die Edomiete), vir ewig die voorwerp van God se haat is nie, net so min as wat elke lid van Jakob se nageslag (die Israeliete), sonder meer uitverkore is. Dit berus alleenlik uit God se genade en wil, en nié op vleeslike afstamming of menslike verdienste nie.

 

‘n Mens kan maklik  te veel sê oor die misterie van God se uitverkiesing en selfs vir God probeer voorskryf hoe Hy dit behoort te doen. Die waarheid van die Bybel is egter dat God doodeenvoudig ons kies voor ons Hom kies en God kies nie omdat ons dit verdien nie, maar uit Sy eie vrye keuse. God het ‘n perfekte plan vir elkeen van Sy kinders: Jesus Christus“So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus” (Ef. 4:13).

 

God buig neer na die mens om hom te red. Dit is Hy wat uit liefde vir die wêreld sy Seun gestuur het (Joh. 3:16). Hy beweeg ook die hart van die mens om die redding aan te neem deur die mens na Jesus toe te “trek”: “Niemand kan na My toe kom as die Vader hom nie na My toe trek nie.” Dit gaan hier om die werking van die Heilige Gees in elke mens se hart.

 

God het Jesus Christus as ’n besondere Leermeester na die mense gestuur om hulle te onderrig in die weg van verlossing, sodat van die gelowiges gesê kan word dat hulle deur God geleer is. Hierdie goddelike onderrig het die uitwerking op dié wat die Vader na Jesus toe trek, dat hulle gehoor gee en gewillig is om te leer; hulle ontvang die Woord met ’n gelowige hart en onderwerp hulle aan die onderrig in die weg tot redding, hulle neem in geloof hulle toevlug na Hom, die enigste Weg, Waarheid en Lewe (Joh. 14:6).

 

Wie is hulle? Hulle is die mense wat hulle deur Jesus Christus laat leer. Hy is die enigste Een wat die Vader gesien het en dus eerstehands weet wat die Vader sê en leer. Dit is steeds God se wil dat ons die ewige lewe sal hê. Die keuse bly egter by elke mens of hy/sy na Jesus toe wil gaan om geleer te word. As ons vir altyd wil lewe, moet ons in Jesus glo en hier op aarde reeds lewe volgens die riglyne wat Hy stel en wat in Sy Woord uitgestippel word.

 

God se perfekte plan is dat ons soos Christus sal wees. Alhoewel ons elkeen geskep is met ‘n vrye wil, moet ons bewus wees daarvan dat as jy op jóú keuses staatmaak en nie onder die gesag van God wil staan nie, jy die Gees van God teëwerk. Indien jy hierdie roete volg kan jy nie God of ander mense dan wil blameer wanneer dinge in jou lewe nie uitwerk soos jy gehoop het nie. As jy die outeur is van jou eie besluite, kan jy nie God blameer vir jou chaos nie. Jy pluk in baie gevalle die vrot vrugte van jou eie onverantwoordelike vrye keuses.

 

        “Ons word nie uitverkies omdat ons goed is nie; ons word gekies sodat ons goed kan                     wees” (Benjamin Warfield).  

 

Gebed: Hemel Vader, U perfekte plan vir my is om soos Christus te wees, maar ek bly ‘n gevoel van sondebewustheid behou en dit bring mee dat ek U nie altyd effektief kan loof en prys nie. Ek het soms steeds ‘n bedelaarsgevoel in plaas van ‘n gevoel van blydskap want ek word deur omstandighede en swak keuses rondgeslinger, en smaak soms nie die triomf daarvan om ‘n oorwinnende Christen in die Naam van Jesus Christus te wees nie. Maar dankie Here, dat U ten spyte daarvan, steeds die skatkamers van U genade en ewigdurende liefde, vir my ontsluit. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.