August 14, 2020

August 13, 2020

August 12, 2020

August 11, 2020

August 10, 2020

August 6, 2020

August 6, 2020

August 5, 2020

August 4, 2020

August 3, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

October 10, 2018

NIKS KAN ONS VAN DIE LIEFDE VAN CHRISTUS SKEI NIE (8) – DIE REGTE ADRES!

 

Rom 8:38-39 – “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

 

Vergelyk ook Ps. 136:26 – “Loof die God van die hemel! Aan sy liefde is daar geen einde nie.”

 

Nog ‘n maal bevestig Paulus sy onwrikbare “oortuiging” dat geen enkele mag, wat dit ook mag wees, ons gelowiges sal kan skei van “God se liefde wat in Christus” geopenbaar is nie. Hy noem met die oog daarop tien instansies wat ons gelowiges sou kon bedreig en benadeel en ons van Christus sou kon probeer skei, instansies wat werklik álles en van óral insluit. Ons kan self ook ál die ander dinge wat ons bedreig en soos ‘n mislukking laat voel, byvoeg op Paulus se lys, die eindresultaat sal steeds dieselfde bly! Ons is bestand teen alle gevaar, omdat “die liefde van God ... in Christus Jesus ons Here” ons ondeurdringbare skild is. Jesus Christus is die “adres” waar God sy liefde aan ons bewys het. By Jesus Christus se “adres” is ook die enigste plek waar ons God se bewarende liefde kan ervaar! Enige ander plek of enigiemand anders, is die verkeerde adres!!!!

 

Nie die menslike óf die bomenslike kan ons van die liefde van Christus skei nie. Alles wat nie God is nie, die “God van die hemel”, kan maar teen die gemeente woed, maar hulle sal niks kan vermag nie, omdat hulle nooit die gemeente kan losmaak van die almagtige greep van die liefde van God wat die gemeente deur Christus toegeëien het nie. By hierdie troos mag die gemeente lewe. God se genade sal triomfeer.

 

Ons moet egter nie die fout maak om te dink dat dit ons eie voortreflikheid of ons briljantheid of standvastigheid of die oulike ek is, wat aan ons hierdie oorwinning besorg nie. Sou ons so dink, maak ons ‘n paar foute. ‘n Mens wil mos altyd ook ‘n aandeel in jou eie redding hê, ons kan nie, of wil nie glo dat Christus Jesus klaar alles vermag het nie. Mense het steeds vrae oor God se liefde – meestal is dit omdat hulle God se liefde by die verkeerde adres soek – erkenning van mense, ‘n stewige bankbalans, goeie oeste, verhouding wat sal uitwerk, ideale wat verwesenlik sal word, weggee van eiendom, enigiets wat jou sal help om ‘n vrypas hemel toe te kry. Dit bly steeds soeke by die verkeerde adres!

 

Ons moet ook nie die fout maak om te ontken dat Christene in ‘n brose posisie in hierdie wêreld is nie, dit is om die waarheid te ontken. Om lyding en swaarkry, moedeloosheid en vrees te ontken, is om die wese van ons bestaan as Christene te ontken. Ons moet erken dat die bestaan van Christene op aarde ‘n bestaan van versoeking en lyding is, alle pogings wat aangewend word om ons weg te hou van “die Weg, die Waarheid en die Lewe” (Joh. 14:6). “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet” (1 Tim. 4:1-3).

 

Maar ons moet ook erken dat God ‘n plan met ons lewens het. Ons bely dat Christus en die Heilige Gees vir ons intree by God en daarom beteken dit dat ons ons lewens volkome in God se hand kan plaas. En as ons dit doen, kan ons die toekoms met optimisme en moed aanpak. Ons weet nou dat wat ookal mag gebeur – in Christus is ons meer as oorwinnaars. Die lyding en gevaar gaan nie ophou nie. Mense gaan nog steeds aanklagte teen ons as Christene inbring. Mense gaan nog steeds oordele oor ons uitspreek. Maar niks, absoluut niks, kan ons van die liefde van Christus skei nie! En hulle wat enige struikelblokke in ons pad wil plaas, se “monde moet gesnoer word. Hulle bring volledige huisgesinne in beroering deur dinge te leer wat nie toelaatbaar is nie, en dit net om skaamteloos geld te maak” (Titus 1:11).

 

“Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie” (Heb. 13:8-9). As ons leef soos mense wat reeds oorwinnaars is, hoe kan ons nog moedeloos word, hoe kan ons ons laat meevoer deur enige ander leringe deur valse leermeesters, of enigiets anders? As ons weet dat niks ons van die liefde van Christus kan skei nie, moet hierdie liefde mos in ons lewens sigbaar wees. God se heilsplan is genadiglik die eerste en grootste werklikheid van ons lewe en Sy Gees getuig kragtig van die Enigste Waarheid. Goddank dat God in die chaos van elkeen van ons se lewe met ‘n plan werk, ‘n verlossingsplan wat lewe gee – selfs aan die mees doodse bestaan of situasie!

 

          “My lewe is onbenullig; die rede vir my bestaan is onduidelik; my belangrikheid in God se               oë moet nul wees. My gebede is doods, my hart is dood, my liefde vir God is flou. Maar                 Hy, die lewende Here, het my lief, en gee daarom betekenis selfs aan my powere                             bestaan” (William Bridge).

 

Gebed: Dankie Jesus Christus, dat ek nie my eie potjie moet krap en vir myself hoef te leef nie. Dankie Gees dat U my in die waarheid lei en dat ek met sekerheid daaraan kan vashou. Dankie God dat ek deel is van U heilsplan en dat niks of niemand my van “die liefde van God ... in Christus Jesus ons Here”, kan skei nie. Here, gee dat ek nooit iets sonder U  krag sal doen nie, dat ek so dwaas sal wees om te dink dat ek sonder U sal regkom nie. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.