July 14, 2020

July 13, 2020

July 10, 2020

July 9, 2020

July 8, 2020

July 7, 2020

July 6, 2020

July 3, 2020

July 2, 2020

July 1, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

March 1, 2018

JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!

 

JESUS SE PAD NA GLORIE (DAG 14) – JESUS SE BELOFTE VIR PERSOONLIKE GLORIE!

 

Joh. 14:1-4 – “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.”

 

Vergelyk ook Kol. 3:2-4 – “Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met Hom verskyn en in sy heerlikheid deel.” 

 

Daar was dinge aan die gebeur wat die dissipels diep ontstel en hulle harte, innerlik in beroering gebring het. Tydens die Paasmaaltyd het verskeie skokke hulle ontstel – eers was daar die voetwassing wat hulle nie begryp het nie; toe verklaar Jesus dat Hy van hulle af weggaan, maar deur een van hulle verraai sou word; met groot erns het Hy bekend gemaak dat Petrus Hom nog in daardie nag sou verloën. Hierdie dinge het by die dissipels onsekerheid omtrent hulle eie trou aan Jesus gewek en onduidelikheid oor die onmiddellike toekoms, gebring. Buitendien, hulle het alles verlaat en Hom gevolg, maar wat sal nou van hulle word as Hy weggaan en sê dat hulle nie kan kom waar Hy heen gaan nie? In hierdie omstandighede is ’n woord van Jesus nodig om hulle gerus te stel en toe te rus vir die nog groter ontsteltenisse wat vir hulle in die volgende dae wag.

 

Jesus vestig die oog van Sy dissipels op “die huis van my Vader”, waarheen hulle op pad is. Jesus bevestig dat daar baie woonplek is deur te verklaar dat hulle Sy woord daarvoor moet aanvaar en dat die feit dat Hy plek gaan voorberei, ’n bewys daarvan is. Die feit dat Hy gaan “om vir julle plek gereed te maak”, bevestig ook dat niemand in die hemel plek sal kry as Jesus, die Middelaar, nie vir hom of haar intree nie. Die voorbereiding van plek in die hemel is ook nie Jesus se laaste daad nie. Hy sal weer terugkom om Sy volgelinge na die plek wat vir hulle gereed gemaak is, te neem sodat hulle kan wees waar Hy is. Daarom kan ons aanneem dat die dood van elke gelowige, vir hom of haar die vervulling is van die belofte van Jesus. Wanneer die Christen-gelowige se lewe op aarde eindig, is dit die tyd dat Jesus na hom of haar terugkom en wegneem na die hemel om altyd te kan wees waar Jesus is. Dit is die heerlike vooruitsig van elke kind van God.

 

Dit is normaal vir ‘n Christen om nie gespaar te word van die teleurstellings van die lewe nie. Dit is ook normaal om onder al die druk te wil knak, beangs te voel oor gebeure by die huis, land en wêreld; verward is; finansiële spanning beleef; onuithoudbare omstandighede by die werk of skool en die lys word daagliks langer! Maar nou kom Jesus en vertroos ons met die woorde: “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My.” Dit is ‘n enorme troosryke gedagte om te weet dat God ook ons Vader is. Jesus stel ons gerus en moedig ons aan om nie ontsteld te wees nie. As jy deel is van Jesus se span, is jy inderdaad deel van God se huisgesin en het jy deel aan “die huis van Sy Vader waar daar baie woonplek is”.

 

Vanuit hierdie oortuiging ontspring daar ‘n verwagting dat alles moontlik is. Die moontlikheid is egter onderhewig aan geloof – “Glo in God; glo ook in My”! En dit is wat Jesus ook hier vir ons wil sê! Hy verseker ons Christen-gelowiges van ons ewige “woonplek”! Tydens Sy lydensweg loop Jesus voor en dra Hy ons na die plek van rus wat Hy vir ons bestem het omdat Hy meer en beter weet as ons. Vir God is die dood nooit 'n tragedie nie, Hy neem ons na Sy huis wanneer ons sterf, Hy doen wat enige pa wat sy sous werd is, sou doen – Hy voorsien aan ons 'n beter plek om te rus, 'n plek wat Hy vir ons voorberei het. Daarom sê Jesus ons moet nie ontsteld wees nie, want die dood is nie die einde nie, dit is eintlik deur God se genade, die begin!

 

      “Onthou dat geloof nie net vertroue op Christus se beloftes beteken nie, maar ook                         verbondenheid aan Sy eise” (William Barclay).

 

Gebed: Dankie Here dat ek kan glo waarop ek vertrou, staatmaak en hoop, want my vertroue is in afhanklikheid tot U. Dankie dat U uit U oorvloedige rykdom sal voorsien. Dit verseker ware en blywende lewensvreugde. Selfs terwyl ons daagliks gekonfronteer word met die dood, kan ek as Christen saam met Paulus prewel: “ ... om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins” (Fil. 1:21). Daarom bid ek vir elkeen wat steeds spanning en angs ervaar oor die ewige toekoms wanneer hulle aardse lewe tot ‘n einde kom, dat hulle sal rus vind in “die huis van ons Vader waar daar baie woonplek is”. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.