February 20, 2020

February 19, 2020

February 18, 2020

February 17, 2020

February 14, 2020

February 13, 2020

February 12, 2020

February 11, 2020

February 10, 2020

February 7, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

February 13, 2018

JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!

 

Ps. 103:14-16 – “Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras, soos dié van ‘n veldblom wat oopgaan: as die woestynwind daaroor waai, is dit weg, en sy plek vir altyd leeg.”

  

Ons het gister, 12 Februarie 2018, die dagstukkie wat handel oor Jesus se laaste kruiswoord, aan al ons E-Kerk lesers gestuur. Op spesiale versoek wil ons graag die volgende 40 dae, Saterdae en Sondae ingesluit, gebruik om ons reeks van “Die Evangelie volgens Johannes” te onderbreek, om aan te sluit by die Lydenstyd van Jesus sodat ons saam met die kerk van alle eeue, onsself voorberei vir Paasfees, die hoogtepunt van die kerklike jaar.

 

ASWOENSDAG is die eintlike begin van die Lydenstyd in die kerklike jaar en hierdie jaar word dit op Woensdag, 14 Februarie gevier. Aswoensdag is oorspronklik gevier deur die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag te verbrand en met olyfolie te meng. Dié mengsel is dan gebruik om ‘n kruis op gemeentelede se voorkoppe aan te bring met die gepaardgaande woorde: “Mens, dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer.” As word gesien as ‘n teken van verganklikheid en boetedoening en daarom onthou ons Christengelowiges:

 

  • Dat ons sterflik is en oor die ewigheid moet nadink.

  • Dat ons nou vir die sonde dood is en deur Jesus se wonde genees is (1 Pet. 2:24).

  • Dat ons berou oor ons sondes het en vergifnis wil ontvang (1 Joh. 1:9).

 

Hoekom as?

In die antieke Bybelse tyd is hartseer en berou dikwels visueel uitgedruk – mense het growwe materiaal klere (sakklere) aangetrek en as of stof op hul hare gegooi. Dit herinner ook aan die stof waaruit Adam geskep is (Gen. 2:7) wat natuurlik die mens se sterflikheid en aanspreeklikheid teenoor God beklemtoon.

 

LYDENSTYD is die veertig weeksdae en sewe Sondae wat Paasfees op 30 Maart tot 1 April 2018 voorafgaan. Dit is die tyd wanneer ons die lyding en dood van Jesus Christus herdenk.

 

LYDENSTYD is ‘n tyd van selfondersoek, skuldbelydenis, gebed en diens aan ander. Dit is die tyd wat Christene wêreldwyd gebruik om nog meer Bybel te lees, te oordink en doen! Raak bewus van Sy teenwoordigheid in jou lewe en praat met God daaroor. Dank God vir Sy onverganklike liefde, Sy allesdeurdringende en alomteenwoordige liefde! “Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit! Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig” (Ps. 51:11-12).

 

 

Ons nooi al ons E-Kerk lesers om vanaf môre, 14 Februarie, Jesus se laaste 7 dae op aarde as mens, saam met ons te beleef en die volgende 40 dae van Christus se LYDENSTYD, die pad saam met ons te loop. Kom tot rus. God nooi jou uit, gee alles wat jou bekommer vir Hom: “Ek gee nuwe krag aan dié wat moeg is, Ek maak die moedelose weer vol moed” (Jer. 31:25).

 

     "Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee" (Matt. 11:28)

 

Gebed: Here, wanneer ek stil raak voor U, dink ek in diepe afhanklikheid aan die lyding wat U moes deurstaan om my te bevry. Ek is daarom nie meer wie ek was nie want U het my nuutgemaak. U veroordeel my nie oor my mislukkings nie, want ek behoort aan U. Dissiplineer my as gelowige pelgrim om die volgende 40 dae die geestelike reis op te neem en my verganklikheid nie te vergeet nie. Dankie dat ek deel het aan U opstanding!  Suiwer my van selfsug sodat ek deur U Gees gelei kan word om te dien. Werk deur U Gees in my ‘n gesindheid op om teenoor ander op te tree soos wat ek sou wou hê hulle my moet behandel. “Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my weer U met toewyding dien” (Ps. 51:14). Amen.

 

  

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.