May 25, 2020

May 21, 2020

May 20, 2020

May 18, 2020

May 15, 2020

May 14, 2020

May 13, 2020

May 12, 2020

May 11, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

November 28, 2017

EK HET DIE WÊRELD OORWIN (1) – DIREKTE TOEGANG TOT ONS VADER!

 

Joh. 16:25-28 – “Dit het Ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom ‘n tyd dat wanneer Ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie maar julle reguit van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in My Naam bid en hoef Ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefhet en glo dat Ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom en Ek is hier in die wêreld. Nou verlaat Ek weer die wêreld en Ek gaan na die Vader toe.”

 

Vergelyk ook 1 Joh. 4:8-9 – “God is liefde. Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: Sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.”

 

Jesus kom nou aan die einde van Sy gesprek met die dissipels en heel waarskynlik het hulle in die Tuin van Getsemane gearriveer. Tot dusver het Jesus meermale met beeldspraak en metafore probeer om die geestelike boodskap aan hulle te openbaar. Deur middel van beelde lei Jesus Sy volgelinge stelselmatig in die hemelse boodskap in. Hulle het nie altyd die volle implikasie van Sy woorde verstaan nie omdat hulle nog binne hulle menslike denke vasgevang was.

 

Die dissipels moes stelselmatig en geleidelik in die openbaringswaarhede van Jesus ingelei word, maar Jesus het geweet as hulle eers die opgestane Christus sien en die Heilige Gees ontvang, sou alles duidelik word. As kinders van God kon hulle, en alle gelowiges daarna, dan in gebed direkte toegang tot God hê. Jesus het aarde toe gekom om die grense tussen God en die sondaar te kom oopmaak en alle gelowiges in God se gesin te kom inlyf – “Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak” (Joh. 1:18). Jesus het die grens tussen hemel en aarde oorgesteek en vir ons ‘n spieël kom word om vir ons te wys wie die onsigbare Vader werklik is.

 

Jesus het Sy werk op aarde bykans voltooi. Die beter en voller kennis van God sal ’n nuwe element in die gelowige se gebed bring en daarom verklaar Jesus nou dat as ons in sy Naam bid, Hy nie ons “voorspraak by die Vader” hoef te wees nie. Dit skyn strydig te wees met ander uitsprake waar Hy juis as die voorspraak by die Vader aangedui word. “In my Naam” word nie bedoel dat Jesus ingeroep word om vir ons in te tree nie, maar dat ons ‘n direkte toegang tot die Vader het en by God pleit op grond van alles wat Jesus vir die sondaar gedoen het. “In die Naam van Jesus” het hier dus die betekenis van “op grond van die soenverdienste van Jesus”. Alleen dié wat hulle deur die geloof die versoening in Christus toegeëien het en daardeur in liefde aan Hom verbonde geraak het, sal op hierdie wyse in die gebed tot die Vader kan nader.

 

Is dit nie wonderlik nie? Jesus het vir ons ‘n direkte roete na God se hart toe kom bou: “Omdat ons Jesus liefhet en glo dat Hy van God gekom het, het die Vader self ons lief.” Daar is mense wat glo dat Jesus aarde toe gekom het en as “Liewe Jesus” vir ons sondaars kom intree het en ons te verander sodat ons “Kwaai Vader” in die hemel weer ons kan liefhê. Dit is natuurlik onwaar, ons is uit God se oorspronklike logika gebore. “Nog voordat Hy ons in die moederskoot gevorm het, het Hy ons al geken, voordat ons gebore is, het Hy ons aan Hom gewy” (Jer. 1:5).

 

Ons is Sy beeld, Sy verteenwoordiger, en Jesus het daardie beeld kom herstel. Elke sondaar het baie waarde, al was die verlore seun verlore, was hy steeds waardevol en het hy steeds aan sy vader behóórt. Jy kán nie verlore wees as jy steeds behóórt nie! Daarom het Jesus as plaasvervanger gekom om mens te kom word soos wat ons is, sodat ons in geloof, hoop en in liefde, besef dat ons steeds aan God behóórt.

 

        “As God na ons toe kom met Sy oordeel, omhels Hy ons tegelykertyd met Sy liefde”

         (Martin Luther).

 

Gebed: Dankie Here dat U iets van U wese in my ingebou het toe U my geskep het. As U verteenwoordiger is ek geskep om liefde te beliggaam, te leef en te beleef. Maar Here ... hier is die maar alweer, wanneer ek my optredes teenoor hierdie waarheid toets, faal ek ten volle. Dankie dat U as plaasvervanger vir my by God ingetree het en my daarom steeds laat behóórt! Dankie dat U ook vir my direkte toegang tot ons Vader kom bewerkstellig het. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.