August 14, 2020

August 13, 2020

August 12, 2020

August 11, 2020

August 10, 2020

August 6, 2020

August 6, 2020

August 5, 2020

August 4, 2020

August 3, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk : Gedagte vir Vandag

October 12, 2017

JESUS GAAN NA SY VADER TOE (3) – DIE REGTE WEG!

 

Joh. 14:4-6 – “En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan. Tomas sê toe vir Hom: ‘Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg daarheen ken?’ Jesus het vir hom gesê: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

 

Vergelyk ook Joh. 11:16 – “Tomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander dissipels: ‘Kom ons gaan ook, sodat ons saam met Hom kan sterwe.”

 

Tomas tree weer op as mondstuk vir die ander dissipels (11:16). Met eerlikheid vra hy toeligting omtrent die regte adres waarheen Jesus gaan, want hulle is steeds onseker. Jesus het vroeër genoem dat hulle nie nou sal kan kom na die plek waarheen Hy gaan nie (13:33b, 36). En dan praat Jesus dat Hy “gaan om vir hulle plek gereed te maak en dan terugkom om hulle na Hom toe te neem” (14:2b-3). “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie.” Ons het nog nooit nodig gehad om U te vra waarheen ons gaan nie; ons het nog nooit ‘n padkaart nodig gehad nie, U was ons pad. U is ons pad. Ons het altyd net naby U gebly en U gevolg!

 

Tomas se redenasie en onsekerheid ontlok een van Jesus se bekendste uitsprake: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.” Die plek waarheen Jesus onderweg is, is na Sy Vader toe om “woonplek gereed te maak”, maar nou verklaar Jesus met nadruk “Niemand kom na die Vader toe nie behalwe deur My.” Om hierdie waarheid onuitwisbaar op die gemoed in te skerp, spreek Jesus in bondige terme die sentrale waarheid van die heilsopenbaring uit: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.”

 

Maar die gebeurtenisse wat kort ná die uitspreek van hierdie woorde sou volg, sou die geloof van die dissipels tot die uiterste beproef. Hy wat gesê het: “Ek is die weg”, sou magteloos aan die kruis hang; “Ek is die waarheid”, maar die leuens van mense sou skynbaar die oorwinning behaal; “Ek is die lewe”, en voor die son die volgende dag onder is, sou Sy lyk in die graf neergelê word. Maar die dag van die opstanding en die triomf sou kom, en dan sou onteenseglik bevestig word: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe!”

 

Elkeen van ons is, wat ons geestelike lewe betref, iewers heen onderweg. Elke mens móét die finale tree gee in die ewigheid in. In ons lewe is daar baie roetes wat ons neem. Party mense bevind hulle op die hoofpad van sukses, ander weer op ‘n hobbelrige oop nasionale pad met lyding en swaarkry as rigtingwysers. Sommiges bevind hulle op kruispaaie met verskillende rigtings, en weet nie waarheen nie, die meeste eindig in ‘n doodloopstraat. Baie mense verkies die “breë pad” want dit is ‘n maklike pad met baie afdraandes, afdraandes tot binne die hel want Jesus is nêrens op daardie pad te vinde nie!

 

Daar is net twee keuses gedurende ons aardse lewe wat hierdie finale bestemming gaan beïnvloed: Die “nou poort en smal pad” of die “wye poort en breë pad,” (Matt. 7:13-14). Daar is ongelukkig geen middeweg of moderne alternatief nie! Jesus sê: “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan” (Matt. 10:28). God se genadepad is die pad wat Jesus kom herstel het en wat deur ons in geloof erken moet word en beantwoord moet word. Jesus is ons “GPS”, want God Praat So! Hy is die weg wat ons by die waarheid en die lewe sal uitbring. As mens op ‘n vliegtuig klim weet jy immers waarheen jy op pad is. Net so is dissipelskap van Jesus Christus en geloof in Hom, die kennis waarnatoe jy op pad is.

 

         “Goeie nuus is om die beste Gids op die beste pad tot jou beskikking te hê”

         (Prof. Stephan Joubert).  

 

Gebed: Dankie Here vir ‘n keuse om dissipel van U te wees. Help my om met oorgawe te kies want Here, om net saam met U te loop en te eet is nog nie om U te kies nie. Ek is so geneig om my hart en lewe te vul met vlak, stoflike wêreldsdinge in my soektog na geluk en gemak. Ek wil só graag aanvaar en waardeer word deur die “mense” dat ek vergeet dat dit gevind kan word in U genade, op U pad. Here, wees asseblief my gids, my GPS, elke dag, sodat ek op die regte weg kan bly. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.