April 10, 2020

April 8, 2020

April 8, 2020

April 7, 2020

April 6, 2020

April 3, 2020

April 2, 2020

April 1, 2020

March 30, 2020

March 30, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk - Gedagte vir Vandag

February 28, 2017

 Die berg in Nasaret vanwaar die Jode vir Jesus wou afgooi.

 

WEEK 4 – RESPEK VIR RANDFIGURE (5) (Matt. 13:53-58; Mark. 6:1-6)

 

Luk. 4:18-19 – “Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

 

Vergelyk ook Jak 1:26-27  – “As iemand dink hy is godsdienstig maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.”

 

Namate jy geestelik groei sal jy meer en meer ‘n verteenwoordiger vir die Vader word en Sy beeld uitdra soos wat Hy aanvanklik met die skepping van die mens verwag het. Jou tong sal beheersd gebruik word en ander met respek aanspreek; jy sal jou ontferm oor mense wat jou nie kan terug-vergoed nie en selfs nie ‘n duit omgee vir jou nie, maar jy sal vry kom van die besoedeling van die wêreld. Hoe meer jou hart regkom voor God, hoe meer kom jou tong onder beheer, want jou praat is 'n indeks van wat in jou hart aangaan – “waar die hart van vol is, loop die mond van oor” (Matt. 12:34). Indien die hart gevul is met Christus, sal die tong dit wys.

 

Die “wêreld” is die anti-christelike sisteem waarin ons almal elke dag leef, waar die méns sy eie god en koning is. Hoe meer jy egter omgaan met die Here se Woord, hoe meer raak jy spontaan ontslae van wêreldse besoedeling. Geestelike groei maak van jou 'n totaal nuwe mens wat Christus se voorbeeld begin lyk, dink, doen en praat (Fil. 2:5).

 

“Egte en suiwer godsdiens” word deur ons optrede waargeneem. Die respek en omsien na behoeftiges en verdruktes is deel daarvan om vir onder andere “weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan.” Daarom het die huisgesin van God, die kerk en almal wat deel daarvan is, ‘n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Diens van barmhartigheid hou ons weg van wêreldgelykvormigheid. Pragtige kerkgeboue en fantastiese eredienste beteken niks as God se liefde nie na die behoeftiges, uitgebrei word nie.

 

“Egte en suiwer godsdiens” beteken om jouself te verdiep in dit wat in die spieël waargeneem word. God se woord raak dan ons tonge aan en ons “tonge kan dan in toom gehou word.” Ons kan God se woord in menswoorde herhaal. Dit raak ons ore aan om die noodkrete van die “weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede,” te kan hoor. God se woord raak ons hande aan wat soms maar toe-erig kan wees om iets te dóén. God se woord verander ons harte in “Christusharte” en hou ons “skoon van die besmetting van die wêreld” en van alle dinge wat ons van binne af besoedel. God se woord laat liefde en respek vir hulle wat dit die nodigste het, ‘n werklikheid word. Liefde vir ons naaste help ons om lief te bly vir God.

 

"In God se vreemde onderstebo waardesisteem kies Hy swak, verwonde, verwese, bang, sukkelende, volgens wêreldse standaarde oneffektiewe, kan-nie-die-mas-opkom-nie-mense en juis met hierdie hopeloos ontoereikende instrumente doen Hy sy magtige werk op aarde. Waar pas jy in?” (Robert Girard).

 

          “Min dinge is so leeg soos ‘n godsdiens wat net uit godsdienstige gebare bestaan, sonder            ‘n genadige gesindheid teenoor jou naaste” (Ferdinand Deist).

 

Gebed: Hemel Vader, vandag wil ek saam met Johannes vir u graag sê: “ek wil nie hierdie sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie want as ek die wêreld liefhet, is U liefde nie in my nie. Ek weet dat alles wat die wêreld bied, dit wat my oë sien en begeer, my ingesteldheid om te besit, kom nie van U af nie. Ek weet ook dat hierdie wêreld met al sy begeertes verbygaan maar dié wat U wíl doen, bly ewig lewe (1 Joh. 2:15-17). Dankie Here dat ek daardie wysheid van U ontvang het om te kan onderskei tussen die verkeerde en die egte. Help my om my “skoon te hou van die besmetting van die wêreld”, my naaste te respekteer en soos Jesus te dien (Mark. 10:45). Amen.

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.