January 21, 2020

January 20, 2020

January 17, 2020

January 16, 2020

January 15, 2020

January 14, 2020

January 13, 2020

January 10, 2020

January 9, 2020

January 8, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk - Gedagte vir Vandag

January 27, 2017

DIE GETUIENIS OOR JESUS (4) – MOSES

 

Joh. 5:44-47 – “Hoe kan julle ook in My glo terwyl julle gesteld is op die eer wat julle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God af kom nie? Moenie dink dat Ek julle by die Vader sal aankla nie; dit is Moses, op wie julle julle hoop gevestig het, wat vir julle aankla. As julle Moses geglo het, sou julle in my geglo het, want hy het van My geskrywe. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle My woorde glo?”

 

Vergelyk ook Ps. 116:10-11 – “Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my en toe ek in my vertwyfeling besef het: ek kan op geen mens staat maak nie.”

 

Die skrifgeleerdes en Fariseërs wat hier in konflik met Jesus verkeer, se daaglikse lewe was gekenmerk om deur mense geëer te word. Hulle het mooi klere aangetrek sodat hulle uitgestaan het tussen ander en maklik herkenbaar kon wees. Hulle het gebid daar waar almal dit moes sien. Hulle het die voorste gestoeltes in die sinagoges beset. Hulle het die erkenning van mense op straat geniet. Hulle was die sogenaamde elite, maar.... hulle kon nie die stem van God hoor nie! ”Hulle is gesteld op die eer wat hulle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God af kom nie”.

 

Die redes – terwyl jy jouself meet teenoor jou naaste, maak dit jou doof vir die stem van God. Dan is dit ‘n geval van “ek is nou wel ‘n sondaar, maar darem nie so erg soos Jan of San nie.” Terwyl ek myself vergelyk met ander mense, is daar verskriklik baie plek vir selfvoldoening. “Ek is net die beste,” ontruim die plek van God. As ek in die spieël kyk sien ek hierdie pragtige, perfekte mens en dit maak geloof dood, want ek glo soveel in myself dat daar nie plek vir geloof in Jesus Christus is nie. En geloof word gekweek deur nood! Geloof is genade. Geloof is die één emosie wat die spektrum van ons hele lewe omvat.

 

Hoe lyk ek in God se spieël? Wanneer ek myself teenoor Jesus vergelyk, moet ek minder word en Hy meer (Joh.3:30). Dan kom ek agter wat geloof is en dan besef ek dat daar niks oorbly as om op die genade van God staat te maak nie. Dan moet ek ánders as die skrifgeleerdes en Fariseërs van destyds wees (Matt. 6:20). Ware geloof in Jesus vat al die eer weg van myself en gee dit aan God. Wanneer 'n mens na Jesus toe kom, gee jy die reg weg om ooit eer vir jouself te soek. Dit sny in teen die gryn van die gevalle mens.

 

Vervolgens besef ons dat Jesus die sout ‘n bietjie dieper invryf om te bewys dat Hy die Seun van God is, deur na Moses te verwys. Moses was vir die Jode die heel belangrikste persoon in die Ou Testament. Hulle daaglikse lewe is deur die wette van Moses gereguleer. Dit was immers deur hom wat God die wet aan Israel gegee het. Hulle het “hulle hoop op hom gevestig”. Die Ou Testament is deurspek van sy wonderlike dade wat God deur hom verrig het. Hy was die middelman tussen God en Sy volk.  Jesus trek die mat onder hulle voete uit. Die Jode wat hulle toelê op die geskrifte van Moses en hulle daarop beroem dat hulle die wet van Moses onderhou, moet weet dat dit juis “Moses, op wie hulle hulle hoop gevestig het, wat vir hulle aankla.” Jesus beklemtoon dat hulle nie moet “dink dat Hy hulle by die Vader sal aankla nie”; Sy taak is nie dié van aanklaer nie, dit is by uitstek die werk van die Satan (Sag. 3:1). Jesus het egter gekom sodat dié wat in Hom glo, die lewe kan hê (Joh. 3:16).

 

Die Jode het teen hulle eie tradisies, profete en God gedraai want hulle glo nie eers meer wat Moses geskryf het nie, maar eerder na die manier waarop die boodskap van Moses deur hulle gelees word. Hulle het hulle vasgekyk teen die letter van die wet en daardeur die belofte van die Verlosser uit die oog verloor. As dit gebeur met geskrifte wat hulle herhaaldelik kan lees en ondersoek, watter hoop is daar dat hulle die gesproke woord van Jesus sal glo? En omdat Hy die woorde spreek wat Hy van die Vader gehoor het (v. 30), beteken hulle verwerping van Sy woord die verwerping van die Woord van God.

 

Die getuies is die afgelope vier dae aangehoor. Wie sê jy, is Jesus? Of jy stem saam met die Joodse leiers van destyds (en baie ander mense vandag) dat Hy nie die Seun van God is nie, of jy aanvaar die getuienis van God self: “Jy is My geliefde Seun, Oor Jou verheug Ek My” (Mark. 1:11). Die keuse is joune! Wees egter gewaarsku, die keuse is tussen lewe en dood!

 

        “Die hoofspoor van die geloof is om ‘n mens se hoop vir die lewe, jou hoop vir die toekoms,          alleen op God en Sy beloftes te bou. Die meeste van ons kies egter die syspoor van ons eie           planne” (I.L. de Villiers).

 

Gebed: Jesus, ons Here, ek wil U kom loof vir die wonder van geloof. Dankie dat U self geloof in my hart gewerk het; dat ek seker mag weet dat U leef; dat U ‘n plan het vir my lewe. Here help my om aan U beloftes vas te hou al word nie één in hierdie lewe waar nie. Vergewe my wanneer ek nog twyfel aan U almag en U liefde vir my. Help my om my geloof uit te leef in alles wat ek doen en sê. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.