June 2, 2020

June 1, 2020

May 29, 2020

May 28, 2020

May 27, 2020

May 26, 2020

May 25, 2020

May 21, 2020

May 20, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk - Gedagte vir Vandag

January 25, 2017

DIE GETUIENIS OOR JESUS (2) – DIE VADER

 

Joh. 5:36-38 – “Maar Ek het getuienis wat nog gewigtiger is as dié van Johannes. Die werk wat die Vader My gegee het om te voltooi en waarmee Ek nou juis besig is, lê oor My getuienis af en bevestig dat die Vader My gestuur het. En die Vader wat My gestuur het, het ook oor My getuienis afgelê. Sy stem het julle nog nooit gehoor nie en Sy gestalte ook nie gesien nie. En Sy woord lewe nie werklik in julle nie, omdat julle nie in die Een glo wat Hy gestuur het nie.”

 

Vergelyk ook 1 Joh. 5:9-10 – “Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor Sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart; wie God nie glo nie, maak Hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor Sy Seun gelewer het nie.”

 

Jesus gaan voort met Sy getuienis dat Hy die Seun van God is en as tweede getuie gebruik Hy die Vader self. Die beginwoorde “Maar Ek” stel Jesus op ’n meer verhewe vlak as die bloot menslike waarop Johannes die Doper beweeg. Hy beskik oor getuienis van bomenslike orde en wat daarom ook meer gewig dra as die getuienis van Johannes. Daardie “gewigtiger” getuie is die werke wat Hy doen “deur die Vader wat Hom gestuur het.”

 

Die “werke” is die Middelaarstaak wat Jesus gekom het om te voltooi, maar dit behels ook die afsonderlike wondertekens wat Hy besig was om te doen. Hierdie gesprek sluit juis aan by een van die wonderdade waar Jesus die sieke by die Betesdabad genees het. Daardie dade was sigbaar en bewysbaar en spreek meer oortuigend as woorde. Nog ‘n voorbeeld is Jesus se antwoord aan die Doper se boodskappers toe die Doper uit die tronk uit, getuienis gesoek het dat Jesus werklik die Messias is: Jesus het Johannes se boodskappers beveel om aan hom te gaan vertel wat hulle hoor en sien gebeur: “Blindes sien weer, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig” (Matt. 11:4). Dit is werke wat niemand anders kan doen nie – dit is werke van God wat in die Seun bly en aan die Seun die opdrag en bevoegdheid gee om die werke te doen – werke wat bewys dat Jesus meer is as ’n gewone mens: Hy is die Seun van God wat deur die Vader gestuur is! (Joh. 3:17).

 

”Getuienis wat nog gewigtiger is” as die Doper of die werke, is die merkwaardige woorde van God self deur ‘n engel van God wat aan Jesus se moeder, Maria die boodskap gebring het: “Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, “die Seun van God” (Luk 1:35). God sê self Jesus is heilig. Hy is van God self, die Heilige, afkomstig. As God heilig is kan Sy Seun nie anders wees nie.

 

‘n Dubbele bevestiging was tydens Jesus se doop. Die hemel het geskeur en die Heilige Gees het op Jesus neergedaal. Toe het God uit die hemel gepraat: “Jy is My geliefde Seun, Oor Jou verheug Ek My” (Mark. 1:11). God self getuig dat Christus sy geliefde Seun is; Sy uitverkorene om Sy verlossingsplan in werking te stel, dié Een oor wie God bly is.

 

Die Jode het dit egter nie aanvaar nie en blind gebly. Die redes daarvoor was onder andere: ”Sy stem het hulle nog nooit gehoor nie en Sy gestalte ook nie gesien nie.” Destyds het God tot Moses en die profete gespreek en deur hulle Sy “stem” aan die volk hoorbaar gemaak; en in die volheid van die tyd het die Woord deur die koms van Jesus mens geword (Joh. 1:14), en was Sy woord in werklikheid die woord van God. Ook die gestalte van God het hulle nie gesien nie. Hy is wel die onsienlike, maar het tog Sy gestalte sigbaar gemaak aan Jakob by die Jabbok (Gen. 32:30–31), en aan Moses by Sinai, en Sy teenwoordigheid aan Israel vertoon in die wolkkolom. Maar sy gestalte word op ’n besondere wyse sigbaar in Jesus Christus, sodat Hy kan verklaar: “Wie My gesien het, het die Vader gesien” (Joh. 14:9).

 

Die derde rede was: “Sy woord lewe nie werklik in hulle nie”. Alles wat hulle van God en sy getuienis kan weet, is in sy woord te vind, maar hulle omgang met die woord van God het iets uiterliks geword. Die woord het nie in hulle lewe ingedring en dit verander nie; daarom het hulle oë wat nie sien nie en ore wat nie hoor nie. En nou word verklaar dat die weiering om die getuies te glo, gegrond is in die weiering om Jesus, wat deur God gestuur is, te glo.

 

Die opklaring van alle verstandelike probleme wat tot ongeloof lei, is wanneer eers in Jesus geglo word, gaan die lig aan. Eers dán word dit moontlik om in Sy stem die stem van God te hoor, en in Sy gestalte die gestalte van die Vader te sien. Eers dan getuig ons hart saam dat die getuienis van God waar is: “Jesus is die Seun van God.” Hierdie woorde open die venster waardeur ons in God se wonderlike verlossingsplan kan kyk. Christus kom word vir ongeveer dertig jaar mens. Hy kom word wat Hy nooit was nie maar bly wat Hy is – Deur Sy geboorte uit Maria kom word Hy “die seun van die mens” maar Hy bly nog “die Seun van God” wat Hy van altyd af was. So alleen kon Hy God by ons en ons by God verteenwoordig en ons met God versoen!

 

       “God het Jesus aan ons kom voorstel deur daardie wonderlike openbaring van Hom wat                Hom in staat stel om swakkes te help, die sondaar tot bekering te laat kom en almal aan te            raak wat gebroke vlerke het sodat hulle weer kan vlieg” (Henry Ward Beecher).

 

Gebed: Here Jesus, dankie dat ek in U kan glo, al was ek nie ooggetuie van die wonders wat U gedoen het nie. Dankie dat U my enigste Here is, die Sentrum van my lewe en die Bron van my hoop. Help my om só te leef dat mense aan my leefwyse sal kan sien dat ek aan U behoort. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.