July 9, 2020

July 8, 2020

July 7, 2020

July 6, 2020

July 3, 2020

July 2, 2020

July 1, 2020

June 30, 2020

June 29, 2020

June 26, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk - Gedagte vir Vandag

December 1, 2016

JOHANNES DIE DOPER SE GETUIENIS (3) – DIE LAM VAN GOD

 

Joh 1:29-34 – “Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: ‘Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: ‘Ná my kom daar ‘n Man wat my vóór is, want Hy was voor my reeds daar.’ Ek het self ook nie geweet wie Hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water sodat Hy aan Israel bekend gestel kan word.”

 

Vergelyk ook Heb 7:27b – “Hy het immers eens en vir altyd ‘n offer gebring toe Hy Homself geoffer het.

 

Jesus kom aangestap na die Doper waar hy besig is om te preek en te doop. Hy onderbreek sy prediking, wys na Jesus en roep uit ten aanhore van almal:  “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” Johannes gee vir Jesus hierdie pragtige naam “Lam van God” om ons aandag pertinent op Jesus se identiteit as die Een wat van God af kom, te vestig.

 

Wat die Doper bedoel het met hierdie diepsinnige Naam, is nie heeltemal seker nie maar sluit die volgende moontlikhede in. Eerstens het dit herinner aan die uittog uit Egipte. Al die eersgeborenes het gesterwe behalwe die eersgeborenes wat in die huise was waar die bloed van die paaslam aan die deurkosyne gesmeer was. Die bloed het gemaak dat God met Sy oordeel by hulle verbygegaan het. As ons gelowiges in ‘n geestelike sin met die bloed van Christus, die Lam van God, besprinkel is, gaan God se oordeel ons verby.

 

Tweedens kan dit verwys na die geslagte paaslam wat as versoeningsoffer gebruik is. Die bloed is nie meer aan deurkosyne gesmeer nie maar op die altaar uitgegooi om sodoende versoening van die sonde te bewerkstellig om die gebroke verhouding met God te herstel. Christus se bloed bewerk dieselfde want God gaan nie net met Sy oordeel verby ons nie – “Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie” (Rom 8:1), maar Hy betrek ons ook in die heerlikste gemeenskap met Homself – ”En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus” (1 Joh 1:3b).

 

Die derde moontlikheid wat die Doper moontlik in gedagte gehad het was die Lam van God wat geslag is en deur wie se dood elkeen wat glo in Hom, redding ontvang – “Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie” (Jes 53:7b). Hy is die Lam van God wat die straf van die sonde op Hom geneem het en deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wow!

 

Dit is vir ons nie nodig om ‘n keuse te maak tussen hierdie drie moontlikhede waarom die Doper vir Jesus as die "Lam van God" noem nie. Wat belangrik is om te weet is dat dit vir ons nie meer nodig is om lammers te offer nie. Jesus het Homself eenmalig as die Lam geoffer en dit is vir eens en altyd voldoende. Dit hoef nooit weer herhaal te word nie . Sy offer versoen ons met God. Nie net ons nie maar Hy is die “Man wat die sonde van die wêreld wegneem.”

 

       “Die Lam van God het die volle impak van ons sonde op Hom geneem, deur Sy bloed het             daar vir ons genesing gekom” (Jeffrey Ebert).

 

Gebed: Dankie God en Vader, dat ek kan weet Jesus is die Lam wat vir my geslag is sodat ek elke oggend die dag en elke aand die nag kan ingaan met dié wete: Ek is deur die Lam van God met God versoen, “ek is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is” (1 Pet 1:19). Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.