July 7, 2020

July 6, 2020

July 3, 2020

July 2, 2020

July 1, 2020

June 30, 2020

June 29, 2020

June 26, 2020

June 25, 2020

June 23, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk - Gedagte vir Vandag

November 25, 2016

DIE LIG MAAK SKEIDING ONDER MENSE

 

Joh 1:9-13 – “Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na Sy eiendom toe gekom, en tog het Sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar God is hulle Vader.

 

Vergelyk ook Ps 36:10 – “U is die bron van die lewe, deur U lig lewe ons.”

 

Johannes gaan voort om die werk van Jesus te beskryf. Teen die tyd van Johannes die Doper se optrede, was Jesus ook gereed om met Sy werk onder die volk te begin. Hy het trouens ‘n tyd lank gelyktydig met Johannes die Doper opgetree en mettertyd het Jesus die Hoofpersoon geword.

 

Net soos daar met die skepping nie skeiding was tussen lewe en lig nie, is altwee teenwoordig waar Jesus as ”die ware lig wat elke mens verlig, wat na die wêreld toe gekom het.” Waar Christus is, is daar lewe en lig – waar lewe is, is daar lig en waar lig is, is daar lewe (Ps 36:10). Hy is die waaragtige lig in hierdie donker wêreld, die wêreld van die sondige mensheid.

 

Deur die Woord is die wêreld gemaak, en nou het die Woord as die lig na die wêreld gekom: “Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie.”  Die wêreld bly afsydig. Net soos die duisternis nie die lig aanvaar het nie, het die wêreld die Lig ook nie “erken” nie. Die mense het die Lig nie geken en gewaardeer vir wat Hy was nie, maar hulle het die Lig ook nie aanvaar of in Hom geglo nie.

 

“Hy het na Sy eiendom toe gekom, en tog het Sy eie mense Hom nie aangeneem nie.” Aan Israel  is die belofte gegee dat die Messias sou kom. Hulle was Sy “eie mense” omdat Hy met Sy aardse lewe, uit die Jode gebore is. Maar juis die Jode het Hom verwerp – “hulle het Hom nie aangeneem nie”. Deur die koms van die Woord besoek God die wêreldsmensheid om aan hulle die verligting van kennis van saligheid te bring, maar hulle weier om die Woord te ontvang. Hulle besluit anders.

 

Daar is egter uitsonderinge. Wie ontvang dan die lewe en die lig? ”Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” ’n Ander, nuwe weg is geopen maar daar is twee vereistes: “almal wat Hom aangeneem het” en “dié wat in Hom glo” – hulle kan kinders van God word. Dit is die menslike keuse maar daar is nog ‘n Goddelike kant ook. Die Goddelike kant lê daarin dat die mens moet glo en geloof word deur God verwerk. “Dit is nie van nature nie, of as gevolg van menslike drange nie.” Dit gaan terug na die werk van God deur die Heilige Gees en tot Sy ewige verkiesing. Hier lê die oorsprong van die mag, bevoegdheid of reg wat aan dié wat glo, gegee is om kinders van God te word.

 

DIE LIG MAAK SKEIDING ONDER MENSE – vir diegene onder die hele mensheid wat die Lig, dit is die Woord, nie verwerp nie maar aanneem en in Hom glo, staan ’n nuwe weg oop: “hulle kan kinders van God word.”

 

        “Ons is die lig vir die wêreld, maar niemand anders as God kan dit aanskakel nie”

         (Austin Lewis).

 

Gebed: Here, sonde maak dat ons U nie raaksien nie. Daar is só baie mense nog wat U erken maar tragies steeds verwerp. Dankie Jesus, dat U nie omgedraai het en weggestap het nie, maar God se genade kom weerkaats het deur U lig. Dankie dat U deur U liefde, goedheid en waarheid en ons wat glo en U aangeneem het, die reg gegee het om kinders van God te wees. Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.