July 9, 2020

July 8, 2020

July 7, 2020

July 6, 2020

July 3, 2020

July 2, 2020

July 1, 2020

June 30, 2020

June 29, 2020

June 26, 2020

Please reload

Recent Posts

Gedagte vir Vandag - Hoe dink en voel jy oor jouself?

November 4, 2016

 

Hoe dink en voel jy oor jouself?

 

Efesiers 1:11-13

11 Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. 12 Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. 13 Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. 

 

Meeste mense dink of te veel van hulleself of te min. Ons voel dikwels óf meerderwaardig of minderwaardig. Die dilemma is: hoe ons van onsself dink en voel, bepaal nie net ons optrede nie, maar ook hoe ons ander mense sien en hanteer.

Kind van God, ons Hemelvader het aan jou ’n verrykte identiteit geskenk! Dit het ons Here Jesus Christus bewerk en watter heerlike werklikheid: Die Heilige Gees maak dit alles vir jou ’n deurleefde realiteit. Dit, in kort, is wat Efesiërs 1:3-14 vreugdevol met ons deel.

 

Hierdie gedeelte vul ons met vreugde, want in Christus

– behoort jy net aan God.

– is jy baie, baie spesiaal.

Volgens Efes,1:3-14 is die verdere heerlike waarhede: In Christus…

– het God jou baie lief.

Hierdie liefde vir jou was al voor die grondlegging van die wêreld ’n werklikheid.(1:4 en 5)

– het Hy jou bestem om Sy kind te wees (1:4).

Die kind Jesus het Hom volledig as Vader beleef en nou is dit jou beurt om God as Vader te beleef! Hy het jou wettig aangeneem as Sy kind. Jy dra nou Sy van, jy staan nou bekend as “kind van God”. Sy huis is nou jou huis. Jy deel nou in al die voorregte en verantwoordelikhede wat eie aan die Vaderhuis is. Hy het jou netso lief as wat Hy Jesus het.

– het Hy jou op ’n wettige wyse losgekoop van die Duiwel, die sondige wêreld, en van jou sondige self.

 

Jy behoort nou “lock, stock en barrel” net aan jou Vader.

As jy nog nie verstaan hoe waardevol jy is nie, dink asseblief weer aan wat dit Hom gekos het om jou los te koop! Dit het Hom die duurste prys gekos!

Vir jou en my het Hy Sy eie Kind, Jesus Christus, aan die kruisdood oorgegee. Moet nooit weer sê: “ek beteken niks!” 

Niks in hierdie wêreld kan jou na waarde koop nie!

Ons insigte is net te beperk om onsself in te dink hoe perkeloos waardevol ons, in Christus, vir die Vader is. Maak nie saak wat jou aardse geskiedenis is nie, maar ets dit in jou geheue vir altyd: “In Christus is jy onbetaalbaar duur en waardevol!” (1:7) Jy is nie ‘n stuk glas nie. In Christus is jy ‘n skitterende diamant.

– is al jou sondes vergewe.

Al kan ander jou nie vergewe nie, en jy selfs sukkel om jouself te vergewe, die feit is: God het jou vergewe en Hy dink nooit meer aan jou sondes nie. Onthou daarom Jesus se woord in Joh.8:11 en leef dit uit.

– het Hy Sy geheimenis aan jou bekend gemaak. (1:9)

Dis voorwaar ‘n “geheimenis” wat net die Heilige Gees jou kan help om te verstaan. Dié geheimenis dui op God se heilswerk, maar in Kol.1:27 stel Paulus dit aangrypend wanneer hy sê: Hierdie geheimenis is Christus in julle. Lees dit hier.

Besef jy die praktiese implikasies daarvan op die manier waarop jy leef? Die feit dat Jesus, deur Sy Gees, onafgebroke ’n permanente woonplek in jou het?

– leef jy nie meer in isolasie nie.

Jy het en is nou deel van die volk van God. Jy het ’n familie. Elkeen wat in Jesus is, is jou familielid, ongeag hul taal, kultuur, geslag, ouderdom, bankbalans, geleerdheid en velkleur.

– het die Heilige Gees Sy stempel op jou lewe kom plaas.

Hy kom herbevestig dat jy God se mens is. Jy is Syne. Maar meer nog, die Heilige Gees woon nou ook in jou.

– verklaar die inwonende Heilige Gees dat dit wat jy alreeds in Christus het, net ’n deposito is van die uitstaande balans wat jy nog gaan kry!

Van God se kant af is daar nog ’n uitstaande balans vir jou ten goede. Daar is inderdaad meer op pad. Ek herinner jou net aan Jesus se woorde: “wie in My glo, strome van lewende waters sal uit sy/haar binneste vloei.” (Joh.4:14) Dit besef Paulus ook, vandaar sy lofgebed.

–      Die slotsom

Efes.1:3-14 is God se getuigskrif van jou in Christus!

 

Die vraag van die dag:

Begryp jy wie jy in Christus is? Maak dit jou nie onuitspreeklik opgewonde nie?

 

Jou vaardigheidsoefening:

Met Efes.1:3-14 in gedagte, beskrywe in jou eie woorde wie God sê jy regtig in Christus is. Memoriseer dit en herhaal dit vir jouself vir die volgende 21 dae!

Die vaardigheid waaroor jy moet beskik.

Om te leef volgens die Vader se getuigskrif van jou.

 

Gebed:

Heilige Gees, help my om vandag soos ’n kind van God te leef. In Jesus naam. Amen

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.