August 6, 2020

August 6, 2020

August 5, 2020

August 4, 2020

August 3, 2020

July 31, 2020

July 30, 2020

July 29, 2020

July 28, 2020

July 27, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk - Gedagte vir Vandag

October 11, 2016

 

Gevaarpunt 13 : Geloofwaardigheid (2)

 

Jak 5: 12 – “My broers (en susters), dit is baie belangrik dat julle nie ‘n eed moet aflê nie, nie by die hemel nie, nie by die aarde nie en ook nie enige ander eed nie. As julle “ja” sê, moet dit “ja” wees; as julle “nee” sê, moet dit “nee” wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie.”

 

Vergelyk ook Spr 21:23 – “Wie sy mond en sy tong in toom hou, hou hom uit gevaar.”

 

Ons leef in ‘n wêreld waar beloftes baie maklik gemaak word. Om ‘n eed te neem moet baie versigtig mee omgegaan word. Egtheid van woorde word baie gou deur mense bevraagteken veral wanneer leë beloftes gemaak is onder eed. “ ‘n Regverdige mens dink voor hy antwoord; goddelose mense sê net slegte dinge” (Spr 15:28). Beide Christus en Sy broer Jakobus veroordeel die ligsinnige, oppervlakkige en willekeurige eedswering.  

 

Dink maar aan die huweliksbelofte – “Tot die dood ons skei” – om nie lank daarna in die skeihof ontken te word. Dit het ‘n leë tradisie geword instede van realiteit. ‘n Ander voorbeeld is beloftes van politikusse – politieke verdrae en onderhandelings beteken deesdae niks. Die mens het die eed wat hy geneem het met sy aanstelling, heeltemal vergeet en sy “erewoord” het verander na wat hý wil en iets waarby hý baat vind.

 

Nog ‘n voorbeeld van ‘n eed wat maklik gebreek word is kerklidmaatskap. Wanneer die leraar die Belydenisvrae aan die voornemende lidmaat voorhou, is die antwoord daarop altyd – “ ja.“ God is as getuie geroep om later net deur die mens, verbreek te word. Dit word amper beskou as lidmaatskap van ‘n rugby- of gholfklub. As ek nie van die reëls hou nie, kry ek ‘n ander klub waar die reëls my pas.  “Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie” (Pred 5:4).

 

Christus leer ons bid: “Laat U Naam geheilig word” en nie laat my naam deur U gedien word nie. As ons werklik in diens van God staan, sal ons Sy Naam met eerbied gebruik, beloftes met ‘n eed bekragtig in opregtheid en net wanneer dit werklik nodig is, maak. Ons kan nie Sy Naam “ydellik” gebruik nie. Dit is onbesonne, roekeloos, vals en STRAFBAAR! ‘n Christen wat “sy tong in toom hou”, praat namens Christus, daarom praat hy soos Christus.

 

“ ‘n Betroubare lip bestaan vir altyd, maar ‘n valse tong vir ‘n oomblik” (Spr 12:19, 1953-vertaling).

 

Gebed: Help tog Here, ons mense bedrieg mekaar, ons mislei mekaar met vleitaal. Beskerm ons asseblief teen valsheid en bedrog. Help ons om U Naam gestand te doen. Laat U waarheid ons lei en onderrig ons daarin (Ps 25:5a). Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.