May 25, 2020

May 21, 2020

May 20, 2020

May 18, 2020

May 15, 2020

May 14, 2020

May 13, 2020

May 12, 2020

May 11, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk - Gedagte vir Vandag

October 8, 2016

Gevaarpunt 12 : Moedhou (3)

 

Jak 5:7-11 – “Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die Regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die Naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming.”

 

Vergelyk ook 2 Tim 4:2 – “Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie.”

 

Jakobus hou aan sy lesers ‘n paar voorbeelde voor van mense wat geduldig wag en gewag het op die koms van die Here. Nie een van die drie voorbeelde het passief hul oorgegee aan die wagtydperk en agteroor gaan sit en niks doen nie. Vir Jakobus gaan dit oor aktiewe wag in navolging van ‘n aktiewe God. Die Here verwag nie dat ons in ‘n tyd van onreg en verdrukking ledig agteroor moet sit en die situasie net gelate moet aanvaar sonder om iets daaraan te probeer doen nie.

 

Die eerste voorbeeld is die geduldige wag van ‘n boer. ‘n Boer sit nie net en wag vir die oes nie. Hy moet die land voorberei en plant, bemes, natmaak, onkruid en insekte bestry, stropers regkry ens. Dit is eers wanneer die boer sy verantwoordelikheid nagekom het, nadat hy hard gewerk het, dat hy kan asemhaal omdat hy weet daar is dinge wat hy nie kan aanjaag nie. In geloof wag hy dat die oes, waarvoor God sal sorg, sal ryp word. Hul geduld lê daarin dat hulle weet die vrug op hul arbeid, word nie dadelik voorsien nie. Ons wag geduldig op die oesdag van die Here terwyl ons alles in ons vermoë doen dat die oes sal reg wees.

 

Tweedens verwys hy na die profete. Hulle het nie geduldig maar alles verdra wat gebeur het nie, hulle het in die Naam van God aangehou praat. Soms het hulle gekla by God en soms hard gepraat en meestal deur die mense verag en verwerp. Een van hulle het selfs van sy opdrag probeer wegvlug, maar hulle het nie moed verloor nie. Hulle het volhard ten spyte van die teenstand wat hulle ervaar het. Hulle het die Woord verkondig, onverpoos en onverskrokke. Eers nadat hulle die goeie saad gesaai het en natgegooi het, kon hulle asemhaal en geduldig wag dat God die saad sal laat groei.

 

Job het in geduld volhard en in donker tye, aan God bly vashou. Hy het nie boedel oorgegee toe dit so sleg met hom gegaan het nie. Te midde van lyding en bespotting, het hy bly worstel met God al was hy soms moedeloos. Hy het geduldig bly getuig. Vandaar die spreekwoord “Job se geduld.

 

Dit is nogal ‘n troos om te weet dat ander reeds deurgemaak het wat ons tans ondervind. Daarom is dit nodig dat ons Christene moet bly werk vir verandering, bly bid vir versoening en geduldig bly selfs in lyding. Gelowiges is geduldig met mekaar en die wêreld. Ons verskil van mekaar omdat God ons verskillend geskep het. Die Gees gee vir ons dieselfde vrug, maar werk in ons verskillende gawes. Ons moenie oor mekaar kla nie, maar ons moet ook nie by mekaar kla nie. Wanneer iemand by ons kla, behoort ons saam te bid oor die saak waaroor die persoon kla in plaas daarvan om mekaar verder te vergiftig.

 

 “Dit is die een geduldige druppel na die ander wat uiteindelik die rots laat verweer” (Lucretius).

 

Gebed: Here, help ons om gefokus te bly op U, ten spyte van al ons probleme. U is “immers ryk aan barmhartigheid en ontferming” en daarom wil ons U dank vir U omgeeliefde. Help ons om nie oor mekaar te praat nie, maar met mekaar. Laat ons besef ons gaan nooit eenders wees nie, daarom kan ons hande vat in liefde en eensgesind saam werk tot eer van U. Maak ons geduldig met mekaar en maak ons anders sodat ons ‘n verskil kan maak tot U eer. Amen

 

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.