February 21, 2020

February 20, 2020

February 19, 2020

February 18, 2020

February 17, 2020

February 14, 2020

February 13, 2020

February 12, 2020

February 11, 2020

February 10, 2020

Please reload

Recent Posts

E-Kerk - Gedagte vir Vandag

May 14, 2016

GEBED

 

Matt 6:7-8 – “Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ‘n stortvloed van woorde gebruik nie.  Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik.  Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra.”

 

Vergelyk ook Rom 8:26-27  – “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie.  En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.” 

 

Die heidene het hul gode gunstig probeer stem deur alle moontlike godsname en frases te uiter wat natuurlik met ‘n stortvloed van woorde gepaard gegaan het – “bid tot Baäl van die môre tot die middag, dans voor hom, gaan tekere,” (1 Kon 18:26-27).  Daar word ook sekere rituele bygevoeg om hul gode te beïndruk –“kerf hulle stukkend met swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop, maar geen geluid of reaksie nie” (1 Kon 18:28-29).

 

Ons gelowiges in Christus se gebed is ‘n gesprek met ons “Vader wat weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van Hom gevra het.”  Dit is nie nodig vir ‘n “stortvloed van woorde” nie, wat wel nodig is, is dat ons bid.  Wie die gebed wil gebruik om aandag te trek of om ‘n reputasie van vroomheid te verwerf deur ‘n magdom “groot woorde” te gebruik, moet nie verwag om verhoor te word nie.  God soek mense wat Hom in Gees en in waarheid sal aanbid (Joh 4:23).  Gebed is in Gees en waarheid.  In waarheid word God in egtheid aanbid.  Die Gees lei ons in hierdie waarheid.

 

Smeek God by elke geleentheid deur die Gees, is die aansporing van Ef 6:18.  Soos ons deur die Gees moet wandel, moet ons ook deur die Gees gelei word wanneer ons bid.  Hoe meer ons onder die heerskappy van die Gees lewe, hoe meer sal ons volgens die wil van God bid (Rom 8:26-27).  Die Gees vat ons stotterende en stamelende woorde en vorm dit tot hemeltaal.

 

Is dit nie wonderlik nie?  Elke keer wanneer ons bid, is daar twee persone van die Drie-eenheid wat vir ons intree by die Vader, Wie uit liefde uit graag wil hoor en verhoor.  Aan die regterhand van die Vader tree die Seun vir ons in – “Christus Jesus sit aan die regterhand van God en pleit vir ons” (Rom 8:34) – en in ons harte woon die Gees (Rom 8:26).  “Amazing!!!”

 

Gebed: Ons Vader, dankie dat U na ons versugtinge luister wanneer ons in afhanklikheid voor U buig.  Dankie Jesus dat U vir ons die weg oop gemaak het na ons Vader toe.  O Gees van God, dankie dat U by ons bly en ‘n inspirasie is vir ons gedagtes wanneer ons met ons Vader wil praat.  Wees met ons in die stiltes van ons woorde en dankie dat U ons stamelende woordjies in hemeltaal verander.  Maak ons nederig in God se misterieuse geselskap.  Amen.

 

Please reload

Follow Us

  • Black Facebook Icon

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.