July 14, 2020

JESUS SE DERDE TOESPRAAK – “DIE KONINKRYKSREDE”: GELYKENISSE VAN DIE KONINKRYK.

(Matt. 13:1-53)

DIE DOEL VAN DIE GELYKENISSE (2)

(Mark. 4:10-12; Luk. 8:9-10)

GROEI OF KWYN IN JOU VERHOUDING MET GOD!

Matt. 13:11-12 – “Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word.”

Op navraag van die dissipels, verklaar Jesus aan hulle die doel van die gelykenisse.  Dit is God se manier om sy boodskap verstaanbaar te maak vir sy dissipels – “omdat...

July 13, 2020

JESUS SE DERDE TOESPRAAK – “DIE KONINKRYKSREDE”: GELYKENISSE VAN DIE KONINKRYK.

(Matt. 13:1-53)

DIE DOEL VAN DIE GELYKENISSE (1)

(Mark. 4:10-12; Luk. 8:9-10)

OË WAT SIEN EN ORE WAT HOOR!

Matt. 13:10-17 – “Die dissipels het vir Jesus kom vra: ‘Hoekom gebruik U gelykenisse as U met die mense praat?’ Hy het hulle geantwoord: ‘Aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Wie het, vir hom sal nog meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar wie nie het nie, van hom sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Om hierdie rede praat Ek met hulle in gelykenisse: omdat hul...

July 10, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

JESUS SE WARE FAMILIE.

(Matt. 12:46-50)

DIE MOEDER EN DIE BROERS VAN JESUS (3)

(Mark. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

DOEN DIE WIL VAN GOD!

Matt. 12:50 – “Daar is my moeder en my broers! Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, dié is my broer en my suster en my moeder.”

Aan die einde van Jesus se uitsendingsrede van die twaalf dissipels (Matt. 11:1), het Jesus rondgegaan om die mense in hulle dorpe te leer, gesond te maak en vir hulle te preek. Die klem het gelê op die lewenskeuse wat die Joodse volk moes maak om Jesus as die Messias te aanvaar, en te glo da...

July 9, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

JESUS SE WARE FAMILIE.

(Matt. 12:46-50)

DIE MOEDER EN DIE BROERS VAN JESUS (2)

(Mark. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

JOU GEESTELIKE FAMILIE DUUR VIR EWIG!

Matt. 12:47-50 – “Iemand sê toe vir Hom: ‘U moeder en u broers staan daar buite en wil met U praat.’ Maar Hy sê vir die man wat dit vir Hom gesê het: ‘Wie is my moeder, en wie is my broers?’ Toe wys Hy met sy hand na sy dissipels en sê: ‘Daar is my moeder en my broers! Elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, dié is my broer en my suster en my moeder.”

Jesus se reaksie nadat Hy die boodskap ontvang dat Sy “moe...

July 8, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

JESUS SE WARE FAMILIE.

(Matt. 12:46-50)

DIE MOEDER EN DIE BROERS VAN JESUS (1)

(Mark. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

GESKEP VIR GOD SE FAMILIE!

Matt. 12:46-48 – “Terwyl Jesus nog besig was om met die mense te praat, het sy moeder en broers buite gestaan, en hulle wou met Hom praat. Iemand sê toe vir Hom: ‘U moeder en u broers staan daar buite en wil met U praat.’ Maar Hy sê vir die man wat dit vir Hom gesê het: ‘Wie is my moeder, en wie is my broers?”

Vergelyk ook Mark. 3:20-21 – “Daarna het Jesus huis toe gegaan. ‘n Menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie geleen...

July 7, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

JESUS SE VOORTGESETTE KONFRONTASIE MET “HIERDIE GESLAG.”

(Matt. 12:38-45)

DIE TERUGKOMS VAN DIE BOSE GEES

(Luk. 11:24-26)

WANNEER JESUS BEHEER OORNEEM …!

Matt. 12:43-45 – “Wanneer ‘n bose gees uit ‘n mens weggaan, swerf hy deur dor streke op soek na ‘n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy: ‘Ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het.’ Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy sewe ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so ‘n mens slegter daaraan toe as aan die be...

July 6, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

JESUS SE VOORTGESETTE KONFRONTASIE MET “HIERDIE GESLAG.”

(Matt. 12:38-45)

DIE TEKEN VAN JONA (2)

(Mark. 8:11-12; Luk. 11:29-32; Matt. 16:1-4)

WARE WYSHEID IS ‘N PERSOON – JESUS CHRISTUS!

Matt. 12:42 – “Die koningin van die Suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan Een wat groter is as Salomo!”

Die tweede deel van Jesus se drieledige antwoord op die godsdiensleiers se vraag vir ‘n teken, is dié van die “koningin van di...

July 3, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

VOORTGESETTE KONFRONTASIE MET “HIERDIE GESLAG.”

(Matt. 12:38-45)

DIE TEKEN VAN JONA (1)

(Mark. 8:11-12; Luk. 11:29-32; Matt. 16:1-4)

ONTDEK JOU IDENTITEIT!

Matt. 12:38-41 – “Party van die skrifgeleerdes en die Fariseërs sê toe vir Hom: ‘Meneer, ons wil ‘n wonderteken van u sien.’ Maar Hy antwoord hulle: ‘’n Slegte en afvallige geslag vra ‘n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona drie dae en drie nagte in die maag van ‘n groot vis was, so sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte binne-in die aarde wees...

July 2, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

OORDEEL OOR DIE FARISEËRS SE WOORDE.

(Matt. 12:33-37)

‘N BOOM WORD AAN SY VRUGTE GEKEN (4).

(Luk. 6:43-45; Matt. 7:17-27)

’N BEHEERSDE TONG GETUIG VAN GOEIE SMAAK!

Matt. 12:36-37 – “Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.”

Vergelyk ook Kol. 4:6 – “Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.”

Die tong is darem nie altyd net ‘n slegte deel van die menslike...

July 1, 2020

JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)

OORDEEL OOR DIE FARISEËRS SE WOORDE.

(Matt. 12:33-37)

‘N BOOM WORD AAN SY VRUGTE GEKEN (3).

(Luk. 6:43-45; Matt. 7:17-27)

‘N ONBEHEERSDE TONG IS VOL DODELIKE GIF!

Matt. 12:36-37 – “Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.”

Vergelyk ook Jak. 3:7-8 – “So is die tong ... Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is ‘n rustelose kwaad, vol dodelike gi...

Please reload

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.