April 10, 2020

JESUS WORD GEKRUISIG – WAAROM!

(Matt. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luk. 23:26-43)

Joh. 19:18 – “Daar het hulle Hom gekruisig en saam met Hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel.”

Vergelyk ook Mark. 15:29 – “Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: ‘Toe, jy wat die tempel afbreek en in drie dae weer opbou! Red jouself en kom van die kruis af.’ ”

Uit verskeie bronne is dit bekend dat die kruiseling soms op die grond met spykers deur sy hande aan die dwarsbalk vasgespyker is en dan teen die reeds staande regop paal opgehys is. Soms is die kruis plat op die grond neergesit...

April 8, 2020

JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)

DIE GROOT OES (3)

GEBED IS DIE SLEUTEL TOT DIE OPDRAG!

Matt. 9:35-38 – “Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie. Hy sê toe vir sy dissipels: ‘Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

Jesus het simpatie met die menigtes waarmee Hy te doen...

April 8, 2020

JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)

DIE GROOT OES (2)

DIE ONMOONTLIKE KÁN MOONTLIK WORD!

Matt. 9:35-38 – “Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie. Hy sê toe vir sy dissipels: ‘Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

Tot dusver het Jesus alleen die saad met Sy gesagvolle wo...

April 7, 2020

JESUS SE TWEEDE TOESPRAAK.

(Matt. 9:35 – Matt. 11:1)

DIE GROOT OES (1)

DIE DEERNIS VAN JESUS

Matt. 9:35-38 – “Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie. Hy sê toe vir sy dissipels: ‘Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”

Matteus sluit met hierdie paar verse van ons teks, opsommender wyse af...

April 6, 2020

JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE.

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34.)

DIE GENESING VAN ‘N STOM MAN

JESUS IS DIE VERSKIL!

Matt. 9:32-34 – “Nadat die twee blindes die huis verlaat het, het die mense ‘n man na Hom toe gebring wat stom was omdat hy in die mag van ‘n duiwel was. Nadat die duiwel uitgedryf is, het die stom man begin praat. Die menigte het hulle verwonder en gesê: ‘So iets het nog nooit in Israel gebeur nie.’ Maar die Fariseërs het gesê: ‘Dit is met die hulp van die aanvoerder van die duiwels dat hy die duiwels uitdryf.”

Vergelyk ook Jak. 4:8 – “Nader tot God en Hy sal tot julle nader.”

Die twee blindes wat so pas genees is en weer ko...

April 3, 2020

JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE.

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34.)

DIE GENESING VAN TWEE BLINDES (2).

(Vgl. Matt. 20:29-34)

GEESTELIKE BLINDHEID!

Matt. 9:27-31 – “Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskreeu: ‘Ontferm U tog oor ons, Seun van Dawid!’ Jesus het in die huis ingegaan, en die blindes het daar na Hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle: ‘Glo julle dat Ek dit kan doen?’ ‘Ja, Here,’ antwoord hulle Hom. Toe raak Hy aan hulle oë en sê: ‘Wat julle glo, sal gebeur.’ Hulle kon toe sien, maar Jesus het hulle baie streng beveel: ‘Hiervan moet niemand hoor nie.’ Maar toe hulle daar weg is, he...

April 2, 2020

JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE.

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34.)

DIE GENESING VAN TWEE BLINDES.

(Vgl. Matt. 20:29-34)

GELOOF IS OM JESUS BLINDELINGS TE VOLG!

Matt. 9:27-31 – “Terwyl Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg. Hulle het aanhoudend geskreeu: ‘Ontferm U tog oor ons, Seun van Dawid!’ Jesus het in die huis ingegaan, en die blindes het daar na Hom toe gekom. Hy vra toe vir hulle: ‘Glo julle dat Ek dit kan doen?’ ‘Ja, Here,’ antwoord hulle Hom. Toe raak Hy aan hulle oë en sê: ‘Wat julle glo, sal gebeur.’ Hulle kon toe sien, maar Jesus het hulle baie streng beveel: ‘Hiervan moet niemand hoor nie.’ Maar toe hulle d...

April 1, 2020

JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE.

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34.)

DIE VROU MET BLOEDVLOEIING (3)

(Mark. 5:21-43); (Luk. 8: 40-56)

JESUS SE HAND IS OP JOU SKOUER!

Matt. 9:20-22 – “’n Vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, het nader gekom en van agter af aan die soom van sy klere geraak. Sy het vir haarself gesê: ‘As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word.’ Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: ‘Wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered.’ Van daardie oomblik af was die vrou gesond.”

Wat was hierdie vrou se aandeel tot haar genesing? Sy het geglo Jesus sal haar gesond maak! Sy het onwankelbaar haar geloo...

March 30, 2020

JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE.

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34.)

DIE VROU MET BLOEDVLOEIING (2)

(Mark. 5:21-43); (Luk. 8: 40-56)

GELOOF VERDRYF VREES!

Matt. 9:20-22 – “’n Vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, het nader gekom en van agter af aan die soom van sy klere geraak. Sy het vir haarself gesê: ‘As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word.’ Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: ‘Wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered.’ Van daardie oomblik af was die vrou gesond.”

Vergelyk ook Mark. 5:27-29 – “Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak, want sy het...

March 30, 2020

JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE.

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34.)

DIE VROU MET BLOEDVLOEIING (1)

(Mark. 5:21-43); (Luk. 8: 40-56)

DIE WAAGMOED VAN GELOOF!

Matt. 9:20-22 – “’n Vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, het nader gekom en van agter af aan die soom van sy klere geraak. Sy het vir haarself gesê: ‘As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word.’ Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: ‘Wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered.’ Van daardie oomblik af was die vrou gesond.”

Vergelyk ook Lev. 15:25 – “As ‘n vrou ‘n bloedvloeiing het buite haar menstruasietyd of as die bloedvloeiing tydens menstruasie a...

Please reload

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.