November 4, 2016

Hoe dink en voel jy oor jouself?

Efesiers 1:11-13

11 Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. 12 Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. 13 Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. 

Meeste mense dink of te veel van hulleself...

November 3, 2016

Jy beteken vir God ontsettend baie!

Romeine 5:5-6

“…en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe.”

Mag ek jou vra: geniet jy God net oor SY goedheid?

Hierdie is nogal ’n krities belangrike vraag.

Die verhouding tussen die Vader en Sy kinders word dikwels in die Bybel vergelyk met die verhouding tussen ‘n bruidegom en sy bruid.

Bv. ek as man het nie met my vrou getrou sodat sy

–      vir my kinders kan baar,

–      huis skoonmaak, kos kook, klere was...

November 2, 2016

Behoort jy net aan God?

Mag ek vir jou vra?

–   Wat het God in Sy liefdesbrief (Ef. 1:1-14) vir jou gesê?

–   Wat maak jy met dit wat Hy vir jou gesê het?

–   Wat beteken dit vir jou “om te behoort”?

Efesiers 1:3-5

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.

In Efesiërs 1:1-14 , word daa...

October 31, 2016

Vandag is Hervormingsdag!!! Dit is vandag 499 jaar gelede wat Martin Luther die 95 Stellinge teen die Kerkdeur in Wittenberg vasgeslaan het, en ons Protestante Reformasie (ons kerk en dit wat ons glo) begin het. Kom ons vier dit vandag saam!!

Prakties gereformeerd

Soveel mense, soveel menings. Hoe sal ons weet wat dit nou eintlik beteken om in alle eenvoud prakties as gereformeerde gelowige te leef? Die een sê so, die ander sê sus.

Dit is ‘n ontdekking om te sien hoedat die grondmotief van die Groot Reformasie (van 31 Oktober 1517) aktuele praktiese waarde het. Dit kan saamgevat word in die sogenaamde “sola’s” van die Reformasie te...

October 28, 2016

Beleef jy dalk nou ’n krisis?

En jy wonder waarom die Here dit op jou pad gestuur het?

’n Baie algemene reaksie is: “ek het seker iewers gesondig en nou straf die Here my!”

Jakobus hanteer krisisse op ’n manier wat my baie gehelp het om my eie krisisse beter te bestuur.

Jakobus 1:2-5 “My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van...

October 27, 2016

Matteus 28:5-7 “Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy dissipels: ‘Hy is uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien.”

Leef jy regtig met hoop en vreugde?

Baie vind geen vreugde in die lewe nie, ander vind baie vreugde daarin. Vir baie mense is dit net nie meer die moeite werd om te leef nie, alles lyk so sinloos en waardeloos. Ander omarm die lewe met vreugde en hulle ervaar dit...

Please reload

 

H/v Eerstestraat & Kraalkopstraat, Fochville,

Gauteng, 2515, Suid-Afrika

 

Tel: 018 771 6003

Navrae: [email protected]

 

Kantoorure:

 

Maandag - Vrydag 10:00 - 13:00

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

 

Skoolvakansies:

Maandag - Donderdag 14:30 - 17:30

  • Facebook - White Circle

©2016 by NG Fochville-Noord.